UOKiK: aktualizacja wyjaśnień dotyczących metod i sposobów ustalania kar dla firm

W następstwie modernizacji i zmian przepisów ustawy odnoszącej się do ochrony konkurencji i konsumentów, UOKiK zaktualizował wyjaśnienia dotyczące metod i sposobów ustalania kar pieniężnych otrzymywanych za posuwanie się do działań i praktyk ograniczających konkurencję związanych z naruszeniem art.6 lub 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub art.101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu UE. Co powinniśmy wiedzieć w tym temacie?

UOKiK: aktualizacja wyjaśnień dotyczących metod i sposobów ustalania kar dla firm
Anna Stępniewska 5 stycznia 2016

W następstwie modernizacji i zmian przepisów ustawy odnoszącej się do ochrony konkurencji i konsumentów, UOKiK zaktualizował wyjaśnienia dotyczące metod i sposobów ustalania kar pieniężnych otrzymywanych za posuwanie się do działań i praktyk ograniczających konkurencję związanych z naruszeniem art.6 lub 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub art.101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu UE. Co powinniśmy wiedzieć w tym temacie?

Dokument przede wszystkim dostosowuje poprzednią wersję Wyjaśnień do zmian wprowadzonych w wyniku nowelizacji ustawy. Warto podkreślić, że wyjaśnienia nie mają charakteru prawnie wiążącego, ale sam fakt ich opublikowania należy interpretować i rozumieć w ten sposób, iż Prezes Urzędu będzie ustalał kary nakładane w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w oparciu o wykładnię przepisów Ustawy prezentowaną w Wyjaśnieniach, które weszły w życie wraz z dniem 1 stycznia 2016r.

Czego dotyczą Wyjaśnienia?

Opisują i mówią one m.in. o metodologii nakładania kar na osoby fizyczne, które zarządzają firmą, bądź przedsiębiorstwem. Po zapoznaniu się z lekturą Wyjaśnień – przedsiębiorcy mają możliwość przekonania się, jakie kary grożą im za naruszenie czy niestosowanie się do przepisów. Ponadto mogą poznać okoliczności obciążające i łagodzące oraz przypadki, kiedy Urząd może odstąpić od wymierzenia kary. Co ciekawe – w trakcie konsultacji społecznych nad uaktualnieniem Wyjaśnień do UOKiK napłynęło wiele interesujących uwag. Stąd deklaracja,  że prace nad podejściem do sposobu ustalania  kar finansowych będą nadal kontynuowane.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Co już wiemy?

Publikacja i podanie do powszechnego obrotu Wyjaśnień jest częścią realizacji misji polityki otwartości UOKiK.  Wyjaśnienia są kolejnym dokumentem, który opowiada o sposobie działania Urzędu.  Do tej pory  opublikowane zostały m.in. Wyjaśnienia  dotyczące procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej, Wyjaśnienia w sprawie reguł kontaktów z przedsiębiorcami, Wyjaśnienia w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawie praktyk ograniczających konkurencję, Wyjaśnienia dotyczące stosowania szczegółowego uzasadnienia zarzutów, uaktualnienie Wyjaśnień w sprawie zamiaru zgłaszania koncentracji, Zasady publikowania informacji o wynikach badań rynku, Zasady działania UOKiK na portalu Twitter oraz Zasady dotyczące publikowania informacji o wyrokach sądowych.

Zainteresowanych tematem szczegółowo informujemy, że Wyjaśnienia obejmujące tematykę ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach związanych z naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję dostępne są na stronie internetowej UOKiK pod tym linkiem.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: