UOKiK rozpoczyna kontrolę sklepów internetowych - przypominamy 21 obowiązków informacyjnych

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, UOKiK rozpoczyna kontrolę sklepów internetowych w kontekście ustawy o prawach konsumenta. Urząd skupi się w głównej mierze na realizacji przez e-przedsiębiorców obowiązków informacyjnych, których jest łącznie 21. Warto je zatem przypomnieć i, jeśli jeszcze są tacy e-sprzedawcy, dostosować jak najszybciej swój e-biznes do obowiązujących przepisów.

UOKiK rozpoczyna kontrolę sklepów internetowych - przypominamy 21 obowiązków informacyjnych
Anna Stępniewska 6 maja 2016

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, UOKiK rozpoczyna kontrolę sklepów internetowych w kontekście ustawy o prawach konsumenta. Urząd skupi się w głównej mierze na realizacji przez e-przedsiębiorców obowiązków informacyjnych, których jest łącznie 21. Warto je zatem przypomnieć i, jeśli jeszcze są tacy e-sprzedawcy, dostosować jak najszybciej swój e-biznes do obowiązujących przepisów.

Główne cechy świadczenia

Konsument musi zostać poinformowany, czego dotyczy i jakimi świadczeniami charakteryzuje się zawierana umowa. Regulamin e-sklepu musi zawierać także formę kontaktu sprzedawcy z konsumentem (np. e-mail, telefon).

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Dane identyfikacyjne

Klient musi mieć łatwy dostęp do danych identyfikujących przedsiębiorcę:

  • nazwy/imienia i nazwiska,
  • adresu siedziby/zamieszkania,
  • danych organu, który rejestrował działalność gospodarczą wraz z numerem rejestracyjnym,
  • numeru NIP i REGON,
  • kapitału zakładowego (w przypadku spółek kapitałowych).

Adres

Każdy sklep internetowy zobowiązany jest do podania danych teleadresowych, w tym obowiązkowo adresu poczty elektronicznej oraz adresu przedsiębiorstwa.

Polityka prywatności to ważny dokument

zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

Adres do składania reklamacji

Poprawny regulamin sklepu internetowego musi zawierać adres składania reklamacji, o ile jest on inny niż adres kontaktowy podany w pkt. 3.

Łączna cena / wynagrodzenie

Przed zawarciem umowy konsument musi otrzymać podsumowanie zamówienia, zawierające pełne informacje o cenie towaru/wysokości wynagrodzenia wraz z podatkami, a także o opłatach za dostawę oraz innych kosztach.

Koszty porozumiewania się

Użytkownicy sklepu internetowego muszą zostać dodatkowo poinformowani o kosztach porozumiewania się z przedsiębiorcą, gdy te są wyższe niż koszty standardowe.

Sposoby płatności wraz z terminami

Zarówno w regulaminie sklepu internetowego, jak i w podsumowaniu zamówienia, konsument musi zostać poinformowany o możliwych formach płatności (np. przelew bankowy, za pobraniem) oraz o terminie, w jakim musi dokonać zapłaty za towar/usługę.

Sposoby dostawy i procedura reklamacyjna

Przedsiębiorca zobowiązany jest do podania informacji, w jakiej formie i czasie spełni świadczenie. Sprzedawca musi także opisać szczegółowo sposób składania i rozpatrywania reklamacji.

Odstąpienie od umowy

Regulamin e-sklepu musi zawierać termin i sposób, w jaki klient może odstąpić od umowy. Konsument powinien również otrzymać wzór formularza odstąpienia od umowy.

Koszty zwrotu

Klient musi zostać poinformowany o kosztach, jakie będzie ponosił w związku ze zwrotem zakupionego towaru. Szczególnie przy produktach, które nie mogą zostać zwrócone w sposób standardowy (np. sprzęt AGD).

Zwrot uzasadnionych kosztów

Przedsiębiorca musi przekazać klientowi informację o możliwości dochodzenia przez sprzedawcę zwrotu kosztów za świadczenia, jakie zrealizował przed upływem czasu na odstąpienie od umowy.

Wyjątki od odstąpienia od umowy

E-sklep musi poinformować klienta o przypadkach, w których traci on/nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy.

Produkt bez wad

Sklep internetowy zobowiązany jest do dostarczenia konsumentowi towaru zgodnego ze specyfikacją zawartą w opisie oferty. Zapisy regulaminu e-sklepu nie mogą zawierać klauzul niedozwolonych, np. próby przeniesienia odpowiedzialności za dostawę na operatora (np. kuriera). Pełny rejestr klauzul niedozwolonych jest dostępny i bieżąco aktualizowany przez UOKIK.

Gwarancja

Klient musi zostać poinformowany o gwarancjach obejmujących produkt oraz o dodatkowych usługach posprzedażowych.

Kodeks dobrych praktyk

W przypadku, gdy w danej branży obowiązuje kodeks dobrych praktyk i przedsiębiorca stosuje się do niego, jest zobowiązany do poinformowania o tym klienta.

Czas trwania umowy

Regulamin dla sklepu internetowego musi zawierać informację o czasie obowiązywania umowy oraz o sposobach jej wypowiedzenia.

Minimalny czas zobowiązań

W przypadku, gdy umowa dotyczy usługi obowiązującej przez konkretny czas bez możliwości wcześniejszej rezygnacji (np. subskrypcja), klient musi zostać o tym poinformowany.

Kaucja

Jeżeli dana usługa/towar wymaga pobrania kaucji, konsument musi znać jej wysokość przed zawarciem umowy.

Treści cyfrowe

Przy umowach dotyczących treści cyfrowych (np. pliki multimedialne, oprogramowanie komputerowe), klient musi zostać poinformowany o specyfikacji, funkcji i zastosowanych zabezpieczeniach.

Interoperacyjność treści cyfrowych

Jako dopełnienie pkt. 19, przedsiębiorca musi poinformować konsumenta o wymogach sprzętowych i programowych do korzystania z zakupionej treści cyfrowej.

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Regulamin e-sklepu musi zawierać zapisy wskazujące na możliwość pozasądowych mediacji w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy klientem a sprzedawcą.

Kiedy przekazać informacje?

Klient musi otrzymać wszystkie obowiązkowe informacje w sposób jasny i zrozumiały, najpóźniej w chwili, gdy wyrazi wolę związania się umową na odległość. Wyrazem takiej woli jest np. dokonanie zakupu w e-sklepie. W związku z nieustannym działaniem sklepów internetowych, informacje powinny zostać zawarte w poprawnie przygotowanym regulaminie. Profesjonalnie przeprowadzony audyt regulaminu sklepu internetowego pozwoli wyeliminować z niego klauzule niedozwolone i zapobiec nałożeniu przez UOKIK kary.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: