UOKiK skontroluje polski handel

Minęło pół roku od wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta oraz zmian w kodeksie cywilnym. Nowe prawo zmodyfikowało zasady zakupów w sklepach tradycyjnych, internetowych oraz zakupów na pokazach. Zmieniły się również zasady składania reklamacji. Jak w praktyce wygląda stosowanie nowych przepisów przez przedsiębiorców?

UOKiK skontroluje polski handel
Anna Stępniewska 6 sierpnia 2015

Minęło pół roku od wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta oraz zmian w kodeksie cywilnym. Nowe prawo zmodyfikowało zasady zakupów w sklepach tradycyjnych, internetowych oraz zakupów na pokazach. Zmieniły się również zasady składania reklamacji. Jak w praktyce wygląda stosowanie nowych przepisów przez przedsiębiorców? 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta z początkiem 2016 roku sprawdzi jak przedsiębiorcy dostosowali się do nowych przepisów. Jeśli w wyniki przeprowadzonej kontroli, Urząd stwierdzi naruszenia zbiorowych interesów konsumenta, to w toku postępowania administracyjnego może nakazać zaniechania niedozwolonej praktyki, jak również nałożyć karę do 10 proc. rocznego obrotu. UOKiK na bieżąco monitoruje płynące od konsumentów sygnału dotyczące naruszania ich praw.

Stare zwyczaje wiecznie żywe – utrudnianie odstąpienia od umowy

Jedną z najważniejszych zmian jest wydłużenie z 10 do 14 dni  prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość. Tymczasem konsumenci skarżą się na te same problemy co przed wprowadzeniem zmian, czyli niewywiązywanie się z obowiązków. Dotyczy to przede wszystkim utrudniania odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość. Podobnie jak przed 25 grudnia 2014, częstym naruszeniem pozostaje:

  • nieudzielanie konsumentom informacji o prawie do odstąpienia od umowy,
  • nieudostępnianie formularza ułatwiającego realizację tego uprawnienia,
  • nieuznawanie oświadczeń o odstąpieniu od umowy
  • niezwracanie kosztów dostarczenia przesyłki.

W momencie, gdy konsument odstąpił od umowy przedsiębiorca zgodnie z obowiązującym prawem powinien zwrócić mu koszt dostawy, natomiast koszt odesłania zakupów ponosi już konsument.

Problem z dodatkowymi opłatami

Urząd otrzymuje od konsumentów skargi dotyczące braku realizacji obowiązku uzyskania zgody na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem 14 dni. Zgoda na rozpoczęcie świadczenia usług w okresie odstąpienia ma znaczenie przy późniejszym ewentualnym rozliczaniu się za świadczone usługi, dlatego zgodnie z prawem powinna być ona wyraźna i zachowana na trwałym nośniku. Co więcej, niektórzy przedsiębiorcy związani z branżą telekomunikacyjną uchylają się od spełnienia obowiązku uzyskania od konsumentów zgody na każdą dodatkową płatność. Dochodzi do tego najczęściej przy dołączaniu do usługi głównej pakietu świadczeń dodatkowych. Sprzedawcy nieraz nie informują o ich łącznej cenie i wymagają od klientów późniejszego kontaktu w celu dezaktywowania usługi dodatkowej. Takie działanie w świetle obowiązującego prawa upoważnia konsumentów do uzyskania zwrotu pobranych płatności dodatkowych.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Zgoda konsumenta a kontakt w celach marketingowych

Kolejnym problemem docierającym do UOKiK są telefoniczne działania marketingowe przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą na pokazach. Urząd donosi, że konsumenci, którzy nie wyrazili uprzedniej zgody na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego, otrzymują telefoniczne zaproszenia na prezentacje (m. in. naczyń do gotowania). W takich sytuacjach przedsiębiorca może kontaktować się telefonicznie z konsumentem w celu marketingu bezpośredniego, ale pod warunkiem, że wcześniej uzyska na to jego zgodę.

UOKiK podejmuje współpracę z organami ścigania

Pojawiają się również skargi na nieuczciwych sprzedawców działających w Internecie. W momencie kiedy dochodzi do sytuacji, w których konsument nie otrzymuje zamówionego towaru ani zwrotu pieniędzy, pomimo skutecznego odstąpienia od umowy, Urząd podejmuje współpracę z organami ścigania w ramach sieci ochrony konkurencji i konsumentów.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: