Zapytania ofertowe. Gdzie ich szukać?

Wiele firm stara się zwiększyć swoją grupę klientów. Jednym z najlepszych sposobów, jaki w takiej sytuacji warto wziąć pod uwagę, jest analiza zapytań ofertowych. Gdzie można je najłatwiej znaleźć i jak nimi zarządzać? 

Zapytania ofertowe. Gdzie ich szukać?
Rafał Stępniewski 9 lutego 2021

Czym są zapytania ofertowe?

Jest to precyzyjny rodzaj ogłoszenia. Jego główną różnicą jest to, że w pewnym sensie można interpretować tryb zapytania ofertowego jako zaproszenie do wzięcia udziału w procesie składania ofert na przykład na remont wyznaczonej powierzchni czy dostarczenie konkretnego dobra dla odbiorcy. W Polsce używamy tego terminu zamiennie z konkursem ofert.

Litera prawa stanowi o tym, że z tej formy współpracy muszą korzystać na przykład jednostki samorządu terytorialnego, a więc urzędy gmin, miast czy podległe im jednostki, jak choćby wodociągi gminne czy straże miejskie, jeśli miasto takie posiada. 

Występują też one bardzo często w spółkach skarbu państwa, a więc na przykład na kopalniach czy w zakładach będących własnością krajową, a nie kapitału zagranicznego. Nie jest to oczywiście regułą, jednak w polskich realiach biznesowych to bardzo powszechny trend.

Wśród wymaganych informacji, jakie są jawne dla oferentów zwykle podaje się:

  • specyfikację przedmiotu usługi,

  • cenę,

  • składowe informacje o ocenie punktowej i o tym, co ma na nią wpływ,

  • wadium,

  • datę złożenia oferty,

  • datę wykonalności. 

Zakres może się różnić w zależności od firm, jednak z tymi informacjami można spotkać się w zapytaniach tego typu zdecydowanie najczęściej. Zwykle urzędy i jednostki samorządu terytorialnego oddelegowują do takiego przetargu pracownika, który odpowiada na wszystkie pytania oferentów, gdyby pojawiły się wątpliwości co do jakiejś części zamówienia.

Gdzie szukać zapytań ofertowych?

 

Podstawową funkcję pełni tutaj Biuletyn Informacji Publicznej. Zgodnie z literą prawa, każda gmina ma obowiązek prowadzić swój BIP i właśnie tam publikowana jest zdecydowana większość zapytań ofertowych z takich jednostek czy firm, które działają na podstawie takich przepisów. 

Warto rozpocząć poszukiwania właśnie od BIP-u oraz od stron gmin i JST w sieci. Jeśli firma działa na przykład na terenie Aglomeracji Śląskiej, to bardzo dobrym pomysłem — ze względu na bliskość miejscowości na Górnym Śląsku, daje to możliwość szybkiej analizy zapytań z obszaru, gdzie można dotrzeć w pół godziny.

Dedykowaną, stworzoną przez rząd usługą jest też Baza Konkurencyjności. Gromadzi ona informacje o przetargach według wielu różnych aspektów. Jeśli firma specjalizuje się na przykład w pracach budowlanych i szuka tylko takich zleceń, to można zaznaczyć odpowiednią zakładkę w narzędziach wyszukiwania.

Serwis wspiera też wyszukiwanie dzięki tak zwanym kodom CPV, a jeśli dobrze ustawimy wszystkie opcje wyszukiwania zaawansowanego, to można ograniczyć prezentowane wyniki tylko do tego obszaru, jaki jest dla naszej działalności interesujący.

Firmy, które wchodzą w skład większych brandów, na przykład z sektora energetycznego, zwykle mają widoczne informacje o przetargach i zapytaniach ofertowych w serwisie. Dopiero tak kompleksowa analiza danych daje możliwość szybkiego wyszukiwania ofert tego typu.

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: