Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów już z dniem 18 stycznia 2015 r.

Na początku przyszłego roku zmieni się prawo antymonopolowe — z dniem 18 stycznia 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zmiana ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów już z dniem 18 stycznia 2015 r.
Anna Stępniewska 20 października 2014

Projekty rozporządzeń do nowych przepisów przygotował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Dotyczą one programu łagodzenia kar leniency oraz kontroli koncentracji. Projekty te trafiły do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych. Ustawa wprowadza kilka istotnych zmian dotyczycących ochrony konsumentów.

Poniżej najważniejsze z nich:

Prezes UOKiK będzie miał możliwość publicznego ostrzegania o praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów, które mogą narazić ich na poważne straty finansowe lub mieć niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów.


Zmiany obejmą program łagodzenia kar- leniency. Program ten umożliwia uczestnikowi niedozwolonego porozumienia uniknięcie lub obniżenie sankcji finansowej w zamian za współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostarczenie informacji na temat zmowy.

Obecnie tylko podmiot, który jako pierwszy poinformuje Urząd o niedozwolonych praktykach, może liczyć na całkowite zwolnienie z kary – pozostali na obniżenie sankcji.

Nowe rozwiązanie, tzw. leniency plus umożliwi przedsiębiorcy, który złoży wniosek jako drugi lub kolejny, uzyskanie dodatkowego obniżenia kary o 30 proc., jeśli poinformuje Urząd o innej zmowie, której również był uczestnikiem. W tej drugiej sprawie będzie miał status pierwszego wnioskodawcy i uniknie w niej kary finansowej. Rozszerzenie programu pozwoli na wykrycie i wyeliminowanie zmów cenowych, które oznaczają wyższe koszty płacone przez konsumentów. W decyzji kończącej postępowanie UOKiK będzie miał możliwość wskazania przedsiębiorcy, jakie działania ma podjąć w celu usunięcia skutków naruszenia lub zaprzestania niedozwolonej praktyki.


Analizowanie wniosków w sprawie fuzji i przejęć będzie dwuetapowe. Proste sprawy rozpatrywane będą w ciągu miesiąca, natomiast bardziej złożone przez dodatkowe cztery miesiące. Przedsiębiorca jeszcze w toku trwającego postępowania pozna przewidywany kierunek rozstrzygnięcia, w tym zastrzeżenia Urzędu. Podczas prowadzonego postępowania będzie mógł odnieść się do nich, a nawet zmodyfikować zakres koncentracji, tak aby uniknąć decyzji zakazującej transakcji.


Na osoby fizyczne odpowiedzialne za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję nakładane będą kary finansowe, maksymalnie do 500 tys. euro. Ustawa ma jednak zawierać zamknięty katalog naruszeń prawa, za które ukarane mogą zostać osoby fizyczne, tak aby wiadomo było, jakie praktyki zagrożone są karą finansową. Ponadto, ostateczny wymiar kary będzie adekwatny do przewinienia i uwzględniający zarobki oraz sytuację finansową danej osoby. Ma to wykluczyć automatyzm w ustalaniu wysokości sankcji, a maksymalny wymiar kary byłby nakładany jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi:
Udostępnij: