nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Rzetelny Blog - strona 5

 • Artykuł Jednolity Plik Kontrolny – wyzwanie dla branży e-commerce

  Jednolity Plik Kontrolny – wyzwanie dla branży e-commerce

  Data: 11 kwietnia 2016 Autor: -

  Polska jako kolejny kraj członkowski UE wprowadza ideę Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zmiany w polskiej ordynacji podatkowej dotyczyć będą wprowadzenia obowiązku udostępniania ksiąg podatkowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) przez największe przedsiębiorstwa, także te z sektora e-commerce. Obowiązek ten wejdzie w życie 1 lipca 2016 roku.

  więcej
 • Artykuł Nawet pół miliona złotych kary i 2 lata pozbawienia wolności dla instytucji pożyczkowych

  Nawet pół miliona złotych kary i 2 lata pozbawienia wolności dla instytucji pożyczkowych

  Data: 21 marca 2016 Autor: -

  Już tylko niecały miesiąc instytucje pożyczkowe mają na dostosowanie się do nowych przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Ustawa, wobec takich podmiotów jak parabanki i lombardy, nakłada obowiązek dostosowania formy prawnej prowadzonej działalności oraz minimalnej wysokości kapitału zakładowego do nowych wymagań prawnych. Kara za niedostosowanie się do nowych przepisów może okazać się bardzo dotkliwa.

  więcej
 • Artykuł UOKiK kontrole sklepów internetowych

  UOKiK kontrole sklepów internetowych

  Data: 18 marca 2016 Autor: -

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, UOKiK rozpoczyna kontrolę sklepów internetowych w kontekście ustawy o prawach konsumenta. Urząd skupi się na realizacji obowiązków informacyjnych, przestrzeganiu wymogu potwierdzenia warunków umowy na trwałym nośniku czy choćby sposobowi rozpatrywania reklamacji w związku ze zmianami w kodeksie cywilnym.

  więcej
 • Artykuł Uzasadnienie Sądu Najwyższego dotyczące klauzul niedozwolonych

  Uzasadnienie Sądu Najwyższego dotyczące klauzul niedozwolonych

  Data: 29 stycznia 2016 Autor: -

  W opublikowanym właśnie uzasadnieniu do wyroku, Sąd Najwyższy stwierdził, że przedmiotem uznania postanowienia za niedozwolone i zakazu jego wykorzystywania jest każdorazowo jego treść normatywna, postanowienie w ujęciu materialnym, a nie formalnym. Zakaz nie odnosi się zatem do określonego brzmienia i językowego kontekstu wzorca, ale wysłowionej w nim, skonkretyzowanej treści normatywnej.

  więcej
 • Artykuł W polskim radiu opowiadamy o platformie ODR

  W polskim radiu opowiadamy o platformie ODR

  Data: 29 stycznia 2016 Autor: -

  Ekspert z Rzetelnyregulamin.pl, we wtorkowej audycji Radiowej Czwórki wypowiedziała się na temat platformy ODR, która ma służyć zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom do rozwiązywania sporów w sieci na terenie Unii Europejskiej.

  więcej
 • Artykuł Podatek od sprzedaży detalicznej – co czeka polskich przedsiębiorców?

  Podatek od sprzedaży detalicznej – co czeka polskich przedsiębiorców?

  Data: 28 stycznia 2016 Autor: -

  Minister finansów przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wraz z prośbą o procedowanie jej zgodnie z paragrafem 99 regulaminu pracy Rady Ministrów w trybie odrębnym.

  więcej
Bezpłatny audyt regulaminu