1 stycznia 2021: ważne zmiany w prawie konsumenckim. Na co powinny przygotować się sklepy internetowe?

Sklepy internetowe już za kilkadziesiąt dni czeka rewolucja. Wszystko przez nowelizację prawa konsumenckiego, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku. Nowe przepisy oznaczają dla sprzedawców zmiany w regulaminach. Ale to nie wszystko. Na co jeszcze powinny przygotować się sklepy internetowe w związku ze zmianą przepisów?

1 stycznia 2021: ważne zmiany w prawie konsumenckim. Na co powinny przygotować się sklepy interne
Dorota Kraskowska 13 listopada 2020

Zmiany w Ustawie o prawach konsumenta i Kodeksie cywilnym miały wejść w życie 1 czerwca br. Jednak sytuacja gospodarcza związana z pandemią COVID-19 wymusiła opóźnienie daty wejścia w życie przepisów w zakresie poszerzenia praw konsumenta na niektóre jednoosobowe działalności gospodarcze. ostatecznie przepisy wejdą w życie 7 miesięcy później, czyli od 1 stycznia 2021 roku. Stało się to za sprawą ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Tarcza Antykryzysowa), która weszła w życie 31 marca 2020 roku.

Nowelizacja Ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego znacząco zmieni dotychczasową rzeczywistość prawną — osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w określonych przypadkach zyskają nowe przywileje i dodatkową ochronę konsumencką. Oznacza to, że będą traktowane jak konsumenci w związku z tym zostaną objęte ochroną przewidzianą dla konsumentów mimo, że są przedsiębiorcami. To zupełnie nowa sytuacja — obecnie przedsiębiorcy, który otrzyma fakturę za dokonane zakupy, nie przysługują żadne uprawnienia konsumenckie. Po zmianie przepisów, czyli od 1 stycznia 2021 roku osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów w następujących zakresach:

Aby osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą została objęta ochroną konsumencką, musi zostać spełniony jeden warunek — umowa, którą przedsiębiorca będzie zawierać ze sprzedawcą, nie może mieć charakteru zawodowego, czyli nie może dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca.

Zmiany w Ustawie prawach konsumenckim i Kodeksie cywilnym oznaczają dla sprzedawców dodatkową pracę. Co konkretnie zmieni się dla sprzedawców od 1 stycznia 2021 roku, kiedy przepisy wejdą w życie?

Zmiany w prawie konsumenckim — aktualizacja regulaminów sklepów internetowych

Nowe przepisy konsumenckie, które wejdą w życie w styczniu 2021 roku sprawią, że sprzedawcy będą musieli stworzyć w swoich regulaminach nowe zapisy dotyczące omawianej kategorii przedsiębiorców. Dodanie ich będzie niezbędne, ponieważ jednoosobowe firmy będą stanowiły trzecią kategorię podmiotów — obok konsumenta i przedsiębiorcy — która z jednej strony zalicza się do przedsiębiorców, a z drugiej strony — przyznane im zostaną pewne uprawnienia do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla konsumentów.

Od 1 stycznia 2021 roku sprzedawcy powinni mieć już zaktualizowane regulaminy swoich sklepów. Co konkretnie należy zmienić, aby doprowadzić ten dokument do zgodności z nowymi przepisami? W regulaminie powinna pojawić się trzecia kategoria podmiotu, bo nie można tak po prostu dodać do kategorii konsumenta nowej grupy przedsiębiorców, która zyska uprawnienia konsumenckie. Taki zabieg jest niemożliwy z tego powodu, że ta grupa przedsiębiorców nie staje się konsumentami — zostaną jej przyznane tylko określone prawa konsumenckie. Sprzedawcy powinni więc uzupełnić swoje regulaminy o odrębne zapisy dedykowane tylko tej grupie. 

Dodanie w regulaminie nowej kategorii podmiotu to nie wszystko. Dokument trzeba przeanalizować pod kątem trzech zakresów, w jakich trzecia kategoria podmiotów zostanie objęta uprawnieniami konsumenckimi, czyli: niedozwolonych postanowień umownych, rękojmi za wady oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

  Następnie sprzedawcy powinni ustalić,  co zmieni się w tych obszarach dla nowej grupy uprawnionych. Nie będzie można automatycznie “podstawić” pod konsumenta nowej grupy. W odniesieniu do wszystkich zapisów zawartych w regulaminie trzeba będzie sprawdzać, czy to konkretne uprawnienie lub obowiązek ma zastosowanie do nowej grupy czy nie. 

  Taka analiza będzie wymagała dużej uwagi, aby regulaminy po dostosowaniu do nowych przepisów nie straciły na przejrzystości i czytelności. To nie znaczy, że wszystkie dotychczasowe zapisy w regulaminie trzeba będzie usuwać, należy je dokładnie przejrzeć i ewentualnie uzupełnić o informacje, że dany przepis ma zastosowanie tylko w odniesieniu do określonych kategorii przedsiębiorców, ale z wyłączeniem trzeciej grupy podmiotów: przedsiębiorcy — konsumenta. 

  Jak zmiana przepisów wpływa na reklamację towarów?

  Od 1 stycznia 2021 roku wybrana grupa przedsiębiorców zyska większe uprawnienia w zakresie rękojmi, które do tego czasu były zagwarantowane jedynie dla konsumentów.

  Bardzo ważną zmianą jest termin rozpatrzenia reklamacji. Jeśli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą składając reklamację z tytułu rękojmi żąda naprawy, wymiany lub obniżenia ceny towaru, to sprzedawca — po zmianie prawa — będzie już zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Do tej pory termin ten dla przedsiębiorców nie był wprost uregulowany.

  Przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne towaru dotyczą również rzeczy używanych. Jeżeli zatem przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą kupi używany towar w sklepie stacjonarnym lub na odległość, również ma prawo do reklamacji, jeśli produkt okazał się wadliwy. Może to zrobić przed upływem 2 lat od  otrzymania towaru. 

  Jeśli przedsiębiorca stwierdzi, że używany towar ma wady, może domagać się od sprzedawcy następujących działań:

  Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

  zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

  • wymiany na inny towar wolny od wad,

  • usunięcia wad,

  • obniżenia ceny towaru,

  • zwrotu pieniędzy, jeżeli nie można naprawić lub wymienić towaru.

  Zwrot towaru zakupionego przez internet 

  Po 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą będą mogli skorzystać z prawa zwrotu towaru zakupionego na odległość, na takich samych prawach, jak obecnie osoby fizyczne. Czy e-sklepy są na to gotowe? Nowelizacja prawa konsumenckiego może oznaczać dla sklepów internetowych zalew zwrotów towarów od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy w określonych sytuacjach będą mieli taki przywilej. Prawo zwrotu będzie przysługiwało przedsiębiorcy tylko wtedy, kiedy umowa, którą zawarł ze sprzedawcą nie miała charakteru zawodowego. Jeśli przedsiębiorca zajmujący się pisaniem tekstów kupi w sklepie internetowym laptopa, to nie będzie miał prawa zwrotu tego towaru. Ale jeśli kupi w internecie ekspres do kawy — może go zwrócić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy zakupu towaru w sklepie stacjonarnym (takiego prawa nie mają również konsumenci). 

  Reklamacja towaru kupionego w internecie od osoby prywatnejReklamacja towaru kupionego w internecie od osoby prywatnej Dorota Kraskowska

   

   

   

  Czy ten artykuł był przydatny?

  Udostępnij: