Czy Twoja firma musi dostosować się do nowelizacji ustawy Kamilka?

Nowelizacja ustawy Kamilka z 13 maja 2016 roku, która weszła w życie 15 lutego 2024 roku, znacznie poszerzyła zakres obowiązków instytucji i firm współpracujących z małoletnimi. Zmiany dotyczą nie tylko placówek edukacyjnych, ale również szeregu innych podmiotów, które w swojej działalności mają bezpośredni kontakt z dziećmi i młodzieżą. Które sektory muszą dostosować swoje procedury w celu zgodności z nowymi przepisami?  

Czy Twoja firma musi dostosować się do nowelizacji ustawy Kamilka?
Monika Świetlińska 10 czerwca 2024

Firmy nie wiedzą o zmian w przepisach

Nowelizacja "ustawy Kamilka" przyniosła znaczące zmiany dla wielu sektorów działających w obszarze opieki i edukacji dzieci i młodzieży. Zaktualizowane przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa małoletnich przez wprowadzenie rozszerzonych obowiązków weryfikacyjnych i informacyjnych dla organizacji i firm, które w swojej działalności mają bezpośredni kontakt z młodszymi osobami. 

Zmiany te dotyczą nie tylko tradycyjnie rozumianych placówek edukacyjnych, ale obejmują także szersze spektrum instytucji od akademii sportowych, przez centra rekreacyjne, aż po specjalistyczne placówki medyczne, sklepy, hotele i organizacje pozarządowe.

Jak komunikować się z konsumentami po wycieku danych?Jak komunikować się z konsumentami po wycieku danych?Monika Świetlińska

Choć zmiany są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa, to ostatnie badania rynkowe Rzetelnej Grupy przeprowadzone w maju 2024 roku pokazują, że wielu przedsiębiorców nadal nie jest na bieżąco z tym, co nowelizacja oznacza dla ich działalności.

- Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że niemal połowa, bo aż 47% przedsiębiorców, przyznaje, że nie jest świadoma, co nowelizacja "ustawy Kamilka" oznacza dla ich firmy. To zaskakująco wysoka liczba i sygnalizuje, że potrzebne są działania informacyjne i wspierające, które pomogą przedsiębiorcom zrozumieć i wprowadzić niezbędne zmiany — skomentowała Anna Stępniewska, radca prawny, ekspert w branży e-commerce i nowych technologii, członek zarządu w spółce Rzetelna Grupa.

W omawianym badaniu 13% przedsiębiorców, chociaż nie wiedziało o zmianach, wyraża chęć dostosowania się do nowych przepisów. — To pokazuje, że z odpowiednimi informacjami i wsparciem, więcej firm może skutecznie reagować na zmiany w przepisach. Niestety, taki sam odsetek, czyli kolejne 13% przedsiębiorców, jest świadomych ustawy, ale nie zastosowało jej jeszcze w praktyce. To stwarza ryzyko zarówno prawne, jak i biznesowe, ponieważ ignorowanie obowiązujących przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji, włącznie z sankcjami finansowymi i aresztem pracodawcy — zaznaczyła Anna Stępniewska.

Zaledwie 27% badanych już dostosowało swoje działania do wymogów nowelizacji, które należy wdrożyć do 15 sierpnia 2024 roku. — To ci przedsiębiorcy, którzy nie tylko zabezpieczają się przed potencjalnymi problemami prawnymi, ale przede wszystkim znacząco przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, co jest przecież głównym celem nowelizacji — powiedziała nasza ekspertka, zauważając, że choć nowelizacja "ustawy Kamilka" wnosi wiele pozytywnych zmian dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, to wciąż wiele firm musi zrobić krok naprzód, aby w pełni zrozumieć i zaimplementować te zmiany. 

- Wymaga to współpracy na wielu poziomach oraz zaangażowania ze strony wszystkich zainteresowanych stron, aby nowe przepisy były skutecznie stosowane, co przyniesie korzyści zarówno dla firm, jak i przede wszystkim dla naszych dzieci — podsumowała Anna Stępniewska.

Instytucje objęte nowymi przepisami

Nowelizacja ustawy dotyczy szerokiego kręgu instytucji, które mają bezpośredni lub pośredni kontakt z dziećmi i młodzieżą. Akademie i licea sportowe muszą teraz dokładnie sprawdzać przeszłość wszystkich trenerów i personelu wspierającego, aby zapewnić bezpieczne środowisko dla młodych sportowców, którzy często są im powierzani na wiele godzin każdego dnia. Centra rekreacyjne, oferujące zajęcia z różnych dziedzin – od sportów po warsztaty artystyczne i technologiczne, muszą również wprowadzić rygorystyczne procesy weryfikacji dla każdego pracownika.

Kary w branży e-commerce, o których głośno się nie mówiKary w branży e-commerce, o których głośno się nie mówiMonika Świetlińska

Podobne wymagania dotyczą szpitali i klinik specjalistycznych skierowanych do dzieci, gdzie bezpieczeństwo pacjentów jest najwyższym priorytetem. Personel medyczny i pomocniczy musi przejść przez szczegółowe kontrole bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że małoletni znajdują się w rękach wykwalifikowanych i odpowiedzialnych opiekunów. 

Dodatkowo, poradnie psychologiczne i psychoterapeutyczne, ośrodki adopcyjne i opiekuńcze, a także organizacje religijne i pozarządowe, które prowadzą programy dla młodzieży, muszą teraz zadbać o dodatkowe procedury bezpieczeństwa i transparentność w swoich działaniach.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Nie można także pominąć domów kultury, które organizują różnorodne zajęcia edukacyjne i rozwojowe. Te placówki muszą teraz wdrożyć procedury weryfikacji dla wszystkich zatrudnionych, by zagwarantować rodzicom, że ich dzieci są bezpieczne podczas uczestnictwa w zajęciach.

Wpływ nowelizacji na sektor komercyjny

Zmiany w ustawie mają także wpływ na działalność firm komercyjnych, które oferują usługi skierowane do rodzin z dziećmi, wymuszając na przedsiębiorcach wprowadzenie nowych, bardziej rygorystycznych procedur weryfikacyjnych oraz systemów zabezpieczających dobro dzieci.

Prywatne szkoły, przedszkola, szkoły językowe oraz ośrodki edukacyjne oferujące kursy i szkolenia muszą teraz skrupulatnie weryfikować swoich pracowników pod kątem przeszłości kryminalnej i zawodowej, aby zapewnić bezpieczeństwo uczącym się dzieciom. 

Firmy organizujące obozy letnie i zimowe, wyjazdy edukacyjne, a także parki rozrywki muszą również zapewnić, że ich oferta jest w pełni bezpieczna dla dzieci. Wymaga to nie tylko odpowiednich procedur weryfikacji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi, ale także zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie te usługi są świadczone.

Prywatne kliniki pediatryczne, szpitale i ośrodki zdrowia dla dzieci są pod szczególnym nadzorem nowych przepisów. Muszą one nie tylko dbać o najwyższe standardy medyczne, ale również o to, aby wszyscy pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni i zweryfikowani pod kątem możliwości kontaktu z dziećmi.

Jakie są korzyści z posiadania modułu opinii w Twoim serwisie internetowym?Jakie są korzyści z posiadania modułu opinii w Twoim serwisie internetowym?Monika Świetlińska

Prywatne gabinety psychologiczne i terapeutyczne oferujące wsparcie dla młodzieży oraz ośrodki oferujące duchowe wsparcie dla młodzieży, takie jak kursy medytacji, muszą teraz szczegółowo dokumentować swoje programy oraz kadry, aby rodzice mieli pewność, że ich dzieci są w bezpiecznych rękach. To samo, jeśli chodzi o kluby sportowe, szkoły sportowe,i ośrodki treningowe dla dzieci i młodzieży, studia artystyczne, warsztaty kreatywne oraz kursy muzyczne i technologiczne.

Hotele, szczególnie te oferujące pakiety dla rodzin z dziećmi, muszą teraz szczególnie dbać o to, by ich oferta była nie tylko atrakcyjna, ale i bezpieczna. Wymaga to od nich stworzenia bezpiecznych przestrzeni zabaw, organizacji odpowiednich animacji oraz oferowania zabaw z osobami, które nie mają przeszłości kryminalnej.

Chociaż te zmiany mogą być wyzwaniem, są one niezbędne dla zapewnienia ochrony najmłodszych w każdym aspekcie ich życia.

Potrzebujesz wsparcia we wdrożeniu aktualizacji "ustawy Kamila" w Twojej firmie? Masz wątpliwości, czy ustawa dotyczy Twojej firmy? Potrzebujesz przeszkolić swoich pracowników? Skontaktuj się z nami: [email protected] lub zadzwoń: 22 390 91 05.

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: