Czym jest Rejestr BDO i kto musi się do niego wpisać?

Określona grupa przedsiębiorców ma obowiązek zarejestrowania się do końca 2019 roku w elektronicznym rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr BDO).  W jakich obszarach złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO jest obowiązkowe? Jaka kara grozi za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu?

Czym jest Rejestr BDO i kto musi się do niego wpisać?
Anna Stępniewska 2 grudnia 2019

Obowiązek zarejestrowania się do BDO jest konsekwencją wejścia od 2020 roku przepisów dotyczących Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.  BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Pod adresem www.bdo.mos.gov.pl działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie BDO). Za jego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw.

Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO jest obowiązkowe w poniższych obszarach i zakresach:

Oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne

 • Wprowadzanie produktów na terytorium kraju (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne);
 • Recykling odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe opony pneumatyczne);
 • Odzysk odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne);
 • Eksport oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 • Organizacje odzysku.

Pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych)

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

 • Wprowadzanie pojazdów po raz pierwszy na terytorium kraju;
 • Punkt zbierania pojazdów;
 • Stacja demontażu;
 • Strzępiarka.

Sprzęt elektryczny lub elektroniczny

 • Wprowadzanie sprzętu po raz pierwszy na terytorium kraju lub autoryzowani przedstawiciele;
 • Zbiórka zużytego sprzętu;
 • Zakład przetwarzania;
 • Działalność w zakresie recyklingu;
 • Działalność w zakresie procesów odzysku innych niż recykling;
 • Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Baterie lub akumulatory

Polityka prywatności to ważny dokument

zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

 • Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju baterii lub akumulatorów;
 • Zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • Podmiot pośredniczący.

Opakowania, odpady opakowaniowe lub produkty w opakowaniach

 • Organizacje odzysku opakowań;
 • Eksport odpadów opakowaniowych lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów opakowaniowych;
 • Wytwarzanie, eksport, import opakowań lub ich wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawa;
 • Recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
 • Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju produktów w opakowaniach;
 • Eksport produktów w opakowaniach lub/oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów w opakowaniach;
 • Organizacja samorządu gospodarczego.

Transport odpadów

 • Działalność w zakresie transportu odpadów;
 • Transport wytworzonych przez siebie odpady.

16 grudnia 2019 rusza elektroniczny system BDO16 grudnia 2019 rusza elektroniczny system BDO Anna Stępniewska 

  Wytwarzanie odpadów bez pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego

  W przypadku BDO nie ma znaczenia wielkość firmy. Do Rejestru muszą się wpisać także firmy jednoosobowe, które wytwarzają odpady i mają w związku z tym obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, sklepy spożywcze, warsztaty rzemieślnicze czy firmy budowlane.

  Poniżej przesyłamy link, pod którym możemy sprawdzić, czy jesteśmy zobowiązani do zarejestrowania się w BDO. 

  https://bdo.mos.gov.pl/home/ob owiazek_rejestracji/

  Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru grozi kara do miliona zł. Tak samo kosztowne będzie nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

  Trzeba pamiętać, żeby numer z BDO umieszczać na fakturach i paragonach.

  Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku będzie można wystawić fakturę VAT tylko od paragonu, który zawiera NIP nabywcyUwaga! Od 1 stycznia 2020 roku będzie można wystawić fakturę VAT tylko od paragonu, który zawiera NIP nabywcy Alicja Skibińska

  Czy ten artykuł był przydatny?

  Udostępnij: