16 grudnia 2019 rusza elektroniczny system BDO

Rejestr BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, do której do końca 2019 roku muszą wpisać się wszystkie polskie podmioty gospodarujące odpadami. Po okresie pozytywnie zakończonych testów poszczególnych modułów produkcyjne uruchomienie systemu BDO staje się faktem.  

16 grudnia 2019 rusza elektroniczny system BDO
Anna Stępniewska 12 grudnia 2019

Rejestr BDO ma uporządkować całą gospodarkę zarządzania odpadami i zlikwidować istniejące patologie w tym obszarze. 

Jak zapewniają twórcy systemu, elektroniczny system BDO ma przyjazny i prosty w obsłudze interfejs, dzięki czemu użytkownik bez problemu będzie mógł się w nim poruszać.

Jak czytamy na stronie internetowej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (www.bdo.mos.gov.pl), od uruchomienia produkcyjnego systemu do 31 grudnia 2019 roku wszystkie już zarejestrowane w BDO podmioty będą mogły wykonać następujące czynności:

 • powiązać konto zarejestrowane w BDO z użytkownikiem zalogowanym przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (KWIE),

 • dodać użytkowników głównych i podrzędnych,

 • zweryfikować informacje zawarte w systemie (dane identyfikacyjne podmiotu typu nazwa, NIP, REGON, miejsce prowadzenia działalności),

 • edytować istniejące i dodawać nowe miejsca prowadzenia działalności,

 • zweryfikować poprawność integracji poprzez API BDO,

 • zapoznać się z funkcjami modułu ewidencji odpadów (tworzenie i obsługa roboczych kart przekazania odpadów, kart przekazania odpadów komunalnych oraz roboczych kart ewidencji i wpisów w kartach na 2019 rok),

 • zapoznać się z funkcjami modułu wniosków (tworzenie wniosków roboczych — brak funkcji wysłania),

 • zaplanować, zatwierdzić karty przekazania odpadów (KPO) i karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) na 2020 rok i wygenerować dla nich potwierdzenie.

Te podmioty, które jeszcze nie mają wpisu w rejestrze BDO, po zalogowaniu do systemu BDO za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE), będą mogli utworzyć wniosek roboczy rejestrowy (wysłanie go będzie możliwe w 2020 roku). 

Czym jest Rejestr BDO i kto musi się do niego wpisać?Czym jest Rejestr BDO i kto musi się do niego wpisać? Anna Stępniewska

Jak powiązać konto zarejestrowane w BDO z użytkownikiem zalogowanym przez KWIE?

Użytkownik po zalogowaniu do systemu BDO poprzez KWIE i potwierdzeniu tożsamości osoby fizycznej przez KWIE, otrzyma dostęp do podstawowych funkcji BDO. Dostęp do pełnych funkcji systemu będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy użytkownik zalogowany przez KWIE powiąże się z kontem podmiotu zarejestrowanego w w BDO.

Powiązanie jest możliwe po wprowadzeniu do systemu danych dostępowych do dotychczasowego rejestru BDO, czyli 9-cyfrowego numeru rejestrowego (loginu) oraz hasła:

 • jeśli podmiot nie przeprowadził pierwszego logowania w rejestrze BDO — należy wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski,

 • jeśli podmiot przeprowadził pierwsze logowanie w rejestrze BDO — należy podać aktualne hasło do rejestru BDO.

Konta użytkowników oraz miejsca prowadzenia działalności dodane w systemie po produkcyjnym uruchomieniu systemu (czyli po 16 grudnia 2019 roku) nie będą usuwane przez administratora systemu.

Z systemu nie będą usuwane:

 • karty przekazania odpadów (KPO) zaplanowane na 2020 rok – karty w statusie „planowana”, „zatwierdzona” i „potwierdzenie wygenerowane”,

 • karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) zaplanowane na 2020 rok – karty w statusie „planowana”, „zatwierdzona” i „potwierdzenie wygenerowane”,

 • wnioski rejestrowe o statusie „robocze” – wnioski, które zostały wypełnione w systemie przed 1 stycznia 2020 roku, ale nie zostały złożone.

Z systemu zostaną usunięte (ponieważ obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania wniosków za pośrednictwem BDO obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku): 

 • wszystkie karty przekazania odpadów (KPO) i karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK), które zostały wystawione na 2019 rok,

 • wszystkie karty ewidencji i wszystkie wpisy, które zostaną w tych kartach wprowadzone. 

BDO — użytkownik główny i podrzędny

Użytkownik systemu BDO może występować w roli użytkownika głównego albo podrzędnego. 

Użytkownik główny będzie miał następujące uprawnienia:

 • dostęp do wszystkich modułów systemu BDO oraz 

 • dodawanie nowych miejsc prowadzenia działalności i edytowania nazw istniejących miejsc,

 • tworzenie wpisów w ewidencji odpadów, 

 • sporządzanie i wysyłanie wniosków z modułu elektronicznych wniosków,

 • sporządzanie i wysyłanie sprawozdania,

 • dodawanie kolejnych użytkowników głównych oraz użytkowników podrzędnych dla swojego podmiotu. 

Logowanie użytkowników głównych do systemu BDO odbywa się za pośrednictwem KWIE poprzez dostawców tożsamości (Profil Zaufany, bankowość elektroniczna).

Użytkownik podrzędny będzie miał następujące uprawnienia:

 • wykonywanie operacji w ramach modułu ewidencji odpadów.

Użytkownik podrzędny będzie logował się za pomocą loginu i hasła.

System nie będzie ograniczał liczby dodawanych użytkowników — będzie można utworzyć wielu użytkowników głównych oraz wielu użytkowników podrzędnych w ramach każdego zarejestrowanego podmiotu.

źródło: https://bdo.mos.gov.pl

Gdzie oddać elektrośmieci?Gdzie oddać elektrośmieci? Alicja Skibińska

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: