Dyrektywa Omnibus coraz bliżej. Sejm niedługo rozpocznie prace nad zmianami ustawy

20 lipca rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (w związku z Dyrektywą Omnibus) został skierowany do do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Kiedy posłowie zajmą się sprawą, na rozstrzygnięcie której czekają niemal wszyscy sprzedawcy, zwłaszcza e-sprzedawcy.

Dyrektywa Omnibus coraz bliżej. Sejm niedługo rozpocznie prace nad zmianami ustawy
Monika Świetlińska 24 lipca 2022

Prace nad implementacją dyrektywy Omnibus

To kolejny krok, który zbliża polskie prawo do Dyrektywy Omnibus. Co prawda, prace nad implementacją powinny zakończyć się końcem 2021 roku, a do 28 maja branża handlowa miała wdrożyć w życie zapisy dyrektywy, ale w Polsce to się nie udało. Ostatnio jednak “coś drgnęło”. 

Polska nie wdrożyła na czas dyrektywy Omnibus. Co dalej?Polska nie wdrożyła na czas dyrektywy Omnibus. Co dalej?Monika Świetlińska

12 lipca projekt został skierowany do Sejmu, tydzień później — do pierwszego czytania. Tuż przed weekendem, tzn. 20-22 lipca odbyło się 59. Posiedzenie Sejmu RP, które będzie kontynuowane 5 sierpnia. Jak się jednak okazuje, na żaden z tych dni nie zaplanowano czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw.

Kolejne posiedzenie Sejmu przypada na 14, 15 i 16 września. Porządek obrad nie jest nam jednak jeszcze znany. 

Co dalej będzie działo się z projektem ustawy o prawach konsumenta?

 O rozpoczęciu prac nad projektem decyduje marszałek. Będą one przebiegać w trzech etapach — czytaniach Pierwsze — do którego ustawa o prawach konsumenta właśni została skierowana — odbędzie się albo na posiedzeniu Sejmu – wtedy może nastąpić odrzucenie projektu już na tym etapie, albo podczas obrad komisji. 

Pierwsze czytanie obejmie uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który odpowie także na pytania posłów. Toczyła się będzie dyskusja nad założeniami projektu. 

10 tys. zł — tyle może kosztować Twój sklep wdrożenie dyrektywy Omnibus10 tys. zł — tyle może kosztować Twój sklep wdrożenie dyrektywy OmnibusMonika Świetlińska

Po zakończeniu pierwszego czytania, a przed rozpoczęciem szczegółowego rozpatrywania projektu może zostać przeprowadzone wysłuchanie publiczne. Następnie odpowiednie komisje lub podkomisje sejmowe – pracując z udziałem przedstawicieli zainteresowanych organów i instytucji, organizacji pozarządowych, lobbystów i ekspertów, zwykle w obecności reprezentantów mediów – przygotują sprawozdanie dotyczące projektu, albo wprowadzają w nim istotne zmiany lub zaproponują jego odrzucenie. 

Później, na posiedzeniu Sejmu, odbędzie się drugie czytanie, obejmujące przedstawienie sprawozdania dotyczącego projektu i zgłaszanie poprawek, do czego mają prawo grupa: 15 posłów, wnioskodawca i Rada Ministrów. Poprawki nie powinny zawierać treści wykraczających poza pierwotny projekt. 

Zgłoszenie poprawek może spowodować skierowanie projektu do komisji, która przedstawia swoje stanowisko.

Trzecie czytanie to przedstawienie stanowiska komisji lub posła sprawozdawcy wobec zgłoszonych poprawek i głosowanie nad poprawkami oraz nad projektem ustawy w całości. Do uchwalenia ustawy potrzebna będzie zwykła większość głosów (więcej głosów za projektem niż przeciw niemu), w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 

W momencie uchwalenia projekt staje się ustawą, którą marszałek Sejmu przekaże Senatowi. Rozpatrzenie ustawy przez Senat polegać będzie na tym, że właściwa komisja, do której marszałek Senatu skierował ustawę, proponuje sposób ustosunkowania się do ustawy przez Senat.

Co się stanie, jeśli Polska nie wdroży dyrektywy Omnibus? Konsekwencje dla kraju i sprzedawcówCo się stanie, jeśli Polska nie wdroży dyrektywy Omnibus? Konsekwencje dla kraju i sprzedawcówMonika Świetlińska

Izba wyższa na posiedzeniu, po debacie i głosowaniu, może podjąć uchwałę o przyjęciu ustawy bez poprawek, o jej odrzuceniu albo o wprowadzeniu poprawek, które nie mogą jednak wykraczać poza zakres ustawy przekazanej Senatowi.

Senat będzie miał 30 dni na zajęcie stanowiska. Jeżeli zaproponuje odrzucenie ustawy lub zgłosi poprawki, uchwałę Senatu w tej sprawie rozpatrzy komisja sejmowa, która pracowała nad projektem ustawy. Komisja przygotowuje dla Sejmu sprawozdanie dotyczące stanowiska Senatu. Sejm – bezwzględną większością głosów (głosów za musi być więcej niż przeciw i wstrzymujących się), w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów – może odrzucić zarówno poprawki zgłoszone przez Senat, jak i wniosek o odrzucenie ustawy. 

Bez zgody Senatu nie można jednak zmienić konstytucji ani uchwalić ustawy zezwalającej na ratyfikację umowy międzynarodowej, na podstawie której następuje przekazanie kompetencji organów władzy państwowej na rzecz organu międzynarodowego lub organizacji międzynarodowej.

Marszałek Sejmu przedstawi uchwaloną w ten sposób ustawę prezydentowi RP do podpisu, na którego złożenie ma on 21 dni. Po podpisaniu ustawy prezydent zarządzi jej ogłoszenie, którego dokonuje prezes Rady Ministrów.

Dopiero wówczas będziemy mogli powiedzieć, że dyrektywy Omnibus została zaimplementowana do polskiego prawa. Od tego momentu wszystkie zmiany w ustawie o prawach konsumentów będą mieć moc prawną.

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: