Jak Amazon chroni sprzedawców przed podróbkami?

Amazon podkreślał już wielokrotnie, że ochrona marek jest dla niego ważnym aspektem współpracy ze sklepami internetowymi. Angażuje się w ochronę autentyczności produktów sprzedawanych w swoich serwisach oraz w walkę z podmiotami łamiącymi prawo, aby klienci mogli czuć się pewnie podczas zakupów. W jaki sposób?

Jak Amazon chroni sprzedawców przed podróbkami?
Monika Świetlińska 22 lipca 2022

Cel: wyeliminować wszystkie podróbki z serwisu

Jak podkreśla sam Amazon, zarówno platforma, jak i jego miliony partnerów handlowych, z których zdecydowana większość to małe i średnie firmy, obsługują setki milionów klientów na całym świecie. Ci klienci oczekują, że kupując za pośrednictwem Amazona, otrzymają autentyczny produkt.

Czy e-sklepy stają się przeżytkiem? Jakie alternatywy?Czy e-sklepy stają się przeżytkiem? Jakie alternatywy?Monika Świetlińska

W minionym roku Amazon zainwestował ponad 900 mln dolarów i zaangażował ponad 12 tys. osób, w tym naukowców zajmujących się uczeniem maszynowym, programistów, ekspertów śledczych i wielu innych specjalistów, w ochronę klientów, marek, partnerów handlowych i serwisu przed podrobionymi produktami, oszustwami i innego rodzaju nadużyciami.

- Nasz zespół cały czas wprowadza innowacje, aby wyprzedzać działania oszustów, współpracując przy tym z właścicielami praw, organami ścigania i innymi podmiotami, co zapewnia klientom możliwość dokonywania zakupów z pełnym zaufaniem – powiedział Dharmesh Mehta, wiceprezes Selling Partner Services w Amazon, dodając, że choć postępy są ogromne, to nie uśpią ich czujności, by wyeliminować wszystkie podróbki z serwisu.

Trzy kluczowe obszary przeciwdziałania oszustwom

W ostatnim czasie Amazon skupił się na trzech kluczowych obszarach. 

Pierwszy z nich obejmuje wszechstronne i skuteczne działania związane z ochroną serwisu Amazon. 

Drugi: najlepsze w branży narzędzia, umożliwiające właścicielom praw nawiązywanie z platformą współpracy, by jeszcze lepiej chronić marki. 

Trzeci z obszarów dotyczy pociągania do odpowiedzialności podmiotów łamiących prawo. 

Jak Facebook może Ci pomóc w e-sprzedaży?Jak Facebook może Ci pomóc w e-sprzedaży?Monika Świetlińska

W związku z tym najważniejsze działania podjęte przez Amazon to:

      • Odstraszanie i powstrzymywanie podmiotów łamiących prawo. Amazon zablokował ponad 2,5 mln prób założenia nowych kont przez oszustów, uniemożliwiając im tym samym wystawianie na sprzedaż choćby jednego podrobionego produktu. W poprzednim roku odnotowano 6 mln takich prób. Spadek wynika z dokładnej weryfikacji sprzedawców i produktów, a także prowadzonych działań, mających na celu pociągnięcie do odpowiedzialności podmiotów łamiących prawo, co odstrasza ich od podejmowania prób sprzedaży na Amazon.
      • Rozwój narzędzi do ochrony marek. Rejestr przedsiębiorstw Brand Registry zwiększył się do ponad 700 tys. aktywnych firm, co stanowi wzrost o 40% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie średnia liczba zasadnych zgłoszeń dokonanych przez marki figurujące w Rejestrze spadła w ujęciu rok do roku o 25%, ponieważ wzrost popularności i skuteczności zautomatyzowanych narzędzi ochrony marek stale zmniejsza liczbę problemów, które firmy są w stanie znaleźć i zgłosić.
      • Pociąganie do odpowiedzialności podmiotów podrabiających produkty. Jednostka ds. zwalczania podróbek Amazon (CCU) dba, aby twórcy podrobionych produktów byli pociągani do odpowiedzialności za swoje działania. W ten sposób powstrzymuje ich przed niezgodnym z prawem wykorzystywaniem serwisów Amazon i innych podmiotów z branży. Osiągnięcia jednostki CCU Amazon w 2021 roku to: pozwy cywilne w sądach amerykańskich przeciwko ponad 170 producentom produktów podrobionych oraz Pozwy lub zgłoszenia podejrzeń w stosunku do ponad 600 przestępców w USA, Wielkiej Brytanii, UE i Chinach, co stanowi wzrost o ponad 300% w porównaniu z 2020 rokiem.
      • Wykrywanie i zatrzymywanie podrobionych produktów. Amazon wykrył, przejął i odpowiednio zutylizował ponad 3 mln podrobionych produktów, zapobiegając negatywnym konsekwencjom dla klientów lub ponownej sprzedaży w innej części łańcucha dostaw. Zatrzymywano, między innymi, podróbki wysyłane do centrów logistycznych Amazon w celu – ostatecznie powstrzymanej – sprzedaży w serwisie. Amazon we współpracy z markami i organami ścigania ustalał również położenie magazynów i fabryk produkujących podrobione produkty, aby doprowadzić do ich zamknięcia.

      Zmiany prawne w platformach handlowych. Nowe obowiązki, zakazy. Dyrektywa OmnibusZmiany prawne w platformach handlowych. Nowe obowiązki, zakazy. Dyrektywa OmnibusMonika Świetlińska

      • Współpraca pomiędzy sektorem prywatnym i publicznym. Opublikowano dokument określający zasady współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, ukierunkowanej na powstrzymywanie producentów podróbek, w którym oparto się na doświadczeniach i postępach w ochronie serwisu Amazon. Podkreślono, między innymi, znaczenie wymiany informacji w sektorze prywatnym dla powstrzymywania producentów podrobionych produktów we wszystkich sklepach, współpracy z organami celnymi w celu ochrony granic oraz potrzebę zwiększenia zasobów dostępnych dla organów ścigania, aby mogły wyszukiwać podmioty łamiące prawo.
      • Wsparcie klientów. Amazon edukuje klientów, by kupowali wyłącznie autentyczne produkty, a jednocześnie zajmował się przypadkami, w których dochodziło do jakichkolwiek problemów. 

      Czy ten artykuł był przydatny?

      Udostępnij: