nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Najcześciej spotykane klauzule niedozwolone

Rejestr klauzul niedozwolonych - podsumowanie 2012 roku

Autor: Anna Stępniewska
Data: środa, 09 stycznia 2013

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w Internecie – w szczególności właściciele sklepów i serwisów, jak również osoby dokonujące sprzedaży poprzez portale aukcyjne, zamieszczają w ich regulaminach tzw. klauzule niedozwolone (abuzywne). Zawierają one zapisy ograniczające prawa konsumenta, dlatego wprowadzanie ich stanowi ze strony przedsiębiorców uchybienie.

Dotyczą głównie wyłączenia odpowiedzialności sprzedawcy, ograniczenia praw nabywcy (wynikających wprost z przepisów) bądź nałożenie na niego dodatkowych obowiązków. Często dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorcy, chcąc ułatwić sobie działanie, dopasowują zapisy do własnych potrzeb.

Art. 3853 kodeksu cywilnego zawiera zapisy o wytycznych związanych z niedozwolonymi postanowieniami. Znajdują się tam przesłanki, na podstawie których można uznać zapis za bezprawny. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przygotował natomiast rejestr takich klauzul i zajmuje się jego bieżącą aktualizacją. Korzystając ze spisu można sprawdzić, czy w konkretnym przypadku wystąpiło nadużycie.

Należy zwrócić uwagę na to, że nawet jeśli takie zapisy są zawarte w regulaminie, to jednak nie obowiązują i nie mają zastosowania w praktyce. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do zgodności z prawem zapisu, można skierować sprawę do UOKiK.

Klauzule niedozwolone 2012 r.

22%
Właściwość sądu

Sąd właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy

21%
Odpowiedzialność

Wyłączenia odpowiedzialności sprzedawcy w zakresie jego działań

17%
Zwrot towaru

Wyłączenie zwrotu kosztów Dostawy w przypadku odstąpienia od umowy

 

14%
Zmiana regulaminu

W dowolnym momencie bez powiadamiania użytkownika

26%
inne

pozostałe klauzule niedozwolone

 
Anna Stępniewska Anna Stępniewska
dyrektor działu prawnego
radca prawny
Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze mną
Bezpłatny audyt regulaminu