Komisja Europejska zatwierdziła Tarczę Finansową dla Dużych Firm

Do polskich firm trafi 7,5 mld zł w ramach programu pomocowego “polskie środki antykryzysowe COVID 19 — Tarcza Finansowa dla Dużych Przedsiębiorstw — umorzenie pożyczek”. Fundusze będą przeznaczone na preferencyjne pożyczki podlegające częściowemu umorzeniu. 

Komisja Europejska zatwierdziła Tarczę Finansową dla Dużych Firm
Dorota Kraskowska 29 maja 2020

Program wsparcia finansowego dla dużych przedsiębiorstw (w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla firm i MŚP) składa się z 3 elementów o łącznej wartości 25 mld zł:

  • wsparcia płynnościowego na regulowanie bieżących płatności przedsiębiorstwa — wartość 10 mld zł (Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm), 

  • finansowania preferencyjnego — wartość 7,5 mld zł (Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm),

  • finansowania inwestycyjne — wartość 7,5 mld zł (Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm).

Wsparcie w ramach Tarczy Finansowej dla małych i średnich firm już ruszyło, ale duże przedsiębiorstwa wciąż nie mogą składać wniosków. Termin uruchomienia programu pomocowego dla dużych firm jest uzależniony od uzyskania akceptacji Komisji Europejskiej wszystkich trzech składników programu. Jako pierwsze akceptację uzyskało wsparcie płynnościowe, choć na zatwierdzenie tej części tarczy Polska czekała aż 6 tygodni. Pozytywna decyzja w sprawie drugiego  elementu programu — finansowania preferencyjnego — została wydała 29 maja br. KE zaopiniowała program jako  zgodny z rynkiem wewnętrznym. Pożyczki preferencyjne zostały zatwierdzona na podstawie sekcji 3.3 Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii Covid-19, natomiast ich umorzenie — na podstawie art. 107 ust. 2 lit b TFUE.

Program przewiduje udzielanie przedsiębiorstwom pożyczek, dzięki którym będzie możliwe finansowanie bieżącej działalności. Częściowe umorzenie takiej pożyczki ma być rekompensatą pokrywającą faktyczne szkody poniesione na skutek pandemii COVID 19. Kwota umorzenia nie może przekroczyć 75 proc. kapitału pożyczki oraz 75 proc. poniesionej przez przedsiębiorcę szkody.

Negocjacje w sprawie programu pomocowego przewidującego udzielanie polskim przedsiębiorcom pomocy publicznej prowadził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Polski Fundusz Rozwoju. 

Duże podmioty mogą składać na razie wstępne wnioski o wsparcie. Szczegółowe zasady kwalifikacji do programu będą znane w momencie uruchamiania programu, po akceptacji wszystkich trzech składników programu.

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm jest przeznaczona dla przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro oraz dla średnich i mniejszych firm zatrudniających powyżej 150 pracowników z obrotem przekraczającym 100 mln zł. 

Warunkiem uzyskania wsparcia niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019. O dofinansowanie w ramach Tarczy mogą ubiegać się ci przedsiębiorcy, który nie otworzyli likwidacji oraz nie zostało wobec nich otwarte postępowanie upadłościowe ani restrukturyzacyjne.

Nowy typ spółki od 1 marca 2021 rokNowy typ spółki od 1 marca 2021 rok Dorota Kraskowska

 

 

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi: finanse
Udostępnij: