Maksymalnie 10 kodów PKD w KRS

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego i masz obecnie w rejestrze wpisanych więcej niż 10 kodów PKD dotyczących przedmiotu działalności, będziesz musiał to zmienić. Termin na obowiązkowe zmniejszenie liczby kodów PKD do 10 upływa 1 grudnia 2019 roku. Jak tego nie dopilnujesz, możesz zapłacić karę. Obowiązek ten nie dotyczy jednoosobowych firm. 

Maksymalnie 10 kodów PKD w KRS
Dorota Kraskowska 10 października 2019

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego i masz obecnie w rejestrze wpisanych więcej niż 10 kodów PKD dotyczących przedmiotu działalności, będziesz musiał to zmienić. Termin na obowiązkowe zmniejszenie liczby kodów PKD do 10 upływa 1 grudnia 2019 roku. Jak tego nie dopilnujesz, możesz zapłacić karę. Obowiązek ten nie dotyczy jednoosobowych firm.

Termin na spełnienie obowiązku dotyczącego 10 kodów PKD

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i niektórych innych ustaw z dnia 26 czerwca 2014 roku, podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli np. spółki, fundacje, stowarzyszenia, mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania się do obowiązku posiadania nie więcej niż 10 pozycji PKD, w tym jednego przedmiotu przeważającej działalności na poziomie podklasy, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie Ustawy.

Ponieważ Ustawa weszła w życie w 1 grudnia 2014 roku — ostateczny termin na dokonanie wskazanych powyżej zmian, upłynie już niebawem — 1 grudnia 2019 roku. Obowiązek ten dotyczy tylko podmiotów wpisanych do KRS, a zatem nie ma zastosowania do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wpisanych do CEiDG.

Zmiany dokonuje się na urzędowym formularzu KRS-ZM.

Tylko 10 kodów PKD w KRS. Po co ta zmiana?

To, że zmniejszysz liczbę kodów PKD do 10, nie oznacza, że automatycznie ograniczasz i zawężasz zakres przedmiotu swojej działalności. Cały proces służy jedynie celom porządkowym — dzięki temu dane ujawniane w rejestrze będą ujednolicone. Bardzo często dochodziło do sytuacji, kiedy przedsiębiorca wpisywał kilkadziesiąt kodów PKD do rejestru wpisując tym samym “na zapas” dodatkowe zakresy swojej działalności biznesowej zaplanowanej w przyszłości. Po 1 grudnia 2019 roku będzie to już niemożliwe — w rejestrze pozostaną tylko właściwe kody PKD, w tym jeden określający przedmiot przeważającej działalności. 

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Konsekwencje finansowe dla spóźnialskich

Konsekwencją niezastosowania się do tego obowiązku w terminie, czyli do 1 grudnia 2019 roku, może być wszczęcie postępowania przymuszającego przez sąd rejestrowy, który podejmuje działania zmuszające podmiot do wprowadzenia aktualnych danych zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz do złożenia obowiązkowych dokumentów. 

Rygorem niezastosowania się do wezwań sądu rejestrowego jest obowiązek zapłaty grzywny (zgodnie z art. 24 ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym) — nawet 15 tys. zł (zgodnie z art. 1052 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego).

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku będzie można wystawić fakturę VAT tylko od paragonu, który zawiera NIP nabywcyUwaga! Od 1 stycznia 2020 roku będzie można wystawić fakturę VAT tylko od paragonu, który zawiera NIP nabywcy Alicja Skibińska

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi: prawo
Udostępnij: