Obowiązkowy split payment już od 1 listopada 2019 roku

Obowiązkowa płatność metodą split payment — czyli podzielonej płatności — wchodzi w życie od 1 listopada 2019 roku. Zastąpi dotychczas stosowany mechanizm odwróconego obciążenia VAT (reverse charge) oraz odpowiedzialności solidarnej, które w opinii resortu finansów nie sprawdziły się w walce z wyłudzeniami VAT. Za to split payment ma wyeliminować oszustwa i wyłudzanie już na samym początku obrotu towarami i zapewnić lepszą transparentność rozliczeń VAT.

Obowiązkowy split payment już od 1 listopada 2019 roku
Dorota Kraskowska 11 września 2019

Split payment — mechanizm podzielonej płatności — funkcjonuje od lipca 2018 roku na zasadzie dobrowolności. Jako obowiązkowa metoda płatności dla niektórych branż została wprowadzona ustawą z 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej jako “Ustawa zmieniająca”). Zmiany wejdą w życie od 1 listopada 2019 roku.

Mechanizm odwróconego obciążenia VAT? Dlaczego nie sprawdził się w walce z oszustami?

Odwrócone obciążenie miało zapobiec wyłudzeniom podatku i w konsekwencji podnieść wpływy z VAT. Mechanizm został wprowadzony jako reakcja na zdiagnozowany problem w konkretnych branżach. Faktycznie przyczynił się do zmniejszenia skali oszustw typu karuzelowego, ale nie pełnił funkcji prewencyjnej, ponieważ stanowił odpowiedź tylko na zidentyfikowane problemy i nie nadążał za nielegalnymi operacjami w kolejnych branżach, do których przenosiła się działalność przestępcza. Wprowadzenie odwróconego obciążenia w kolejnych branżach oznacza długotrwały proces legislacyjny, co dawało przestępcom czas na kreatywne szukanie nowych branż, gdzie obowiązywało standardowe rozliczanie podatku VAT. 

Ze względu na ograniczone możliwości walki mechanizmu odwróconego obciążenia z wyłudzeniami VAT zdecydowano się na wprowadzenie skuteczniejszej metody rozliczania podatku. Rozwiązaniem, które ma efektywnie uszczelnić system podatkowy jest split payment, nie dobrowolny, ale obowiązkowy.

Na czym polega split payment?

Podatnik dokonujący zapłaty w ramach split payment dzieli płatność według następującej zasady: kwota za towar odpowiadająca wartości netto trafi do sprzedawcy, a kwota stanowiąca wartość podatku VAT trafi na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank. Dzięki takiemu systemowi proceder znikania przedsiębiorcy razem z zapłaconym mu przez kontrahenta podatkiem, oczywiście nieodprowadzonym — ma się wreszcie skończyć. 

Split payment oznacza dla sprzedawców dysponowanie tylko kwotą netto, bo VAT zostanie przez nabywcę towaru przesłany na inne konto, co może wiązać się z ryzykiem zaburzenia płynności finansowej, szczególnie dla mniejszych podmiotów. Z kolei dla nabywców towarów czy usług split payment oznacza większą ochronę polegającą na zniesieniu odpowiedzialności solidarnej nabywców towarów wrażliwych za zaległości podatkowe dokonującego dostawy. Podatnik VAT kupujący towary wrażliwe odpowiadał solidarnie z dostawcą tego towaru za jego zaległości podatkowe. Odpowiedzialność kupującego odnosiła się do części podatku przypadającego na jego dostawę.

Mechanizm podzielonej płatności będzie miał zastosowanie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 • sprzedaż B2B (warunkiem jest wystawienie faktury),

 • łączna kwota transakcji wskazanych na fakturze przekracza kwotę 15 tys. zł  (objętych obowiązkiem regulowania za pośrednictwem rachunku bankowego),

 • przedmiotem zawieranej umowy sprzedaży są towary wskazane w załączniku nr 15 Ustawy zmieniającej.

W związku z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności wprowadzono wymóg zamieszczania na fakturze specjalnego oznaczenia w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności”, w sytuacji gdy ma on zastosowanie.

Niedopełnienie nowych obowiązków będzie wiązało się z sankcjami i karami. Jeśli przedsiębiorca nie zamieści na fakturze specjalnego oznaczenia, narazi się na karę finansową w wysokości 30 proc. kwoty podatku wykazanego na fakturze. I co istotne — kara w tej samej wysokości dotyczy również nabywcy, jeśli ten pomimo informacji na fakturze nie dokona płatności zgodnie z zasadą split payment.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Obowiązkowy split payment. Dla jakich branż?

Komisja Europejska zgodziła się na wprowadzenie obowiązkowej podzielonej płatności w VAT. Mechanizm split payment będzie obligatoryjny dla podatników,

których przedmiotem transakcji są towary lub usługi narażone na wyłudzenia podatku VAT (załącznik nr 15 Ustawy zmieniającej). 

Obowiązkowym mechanizmem split payment zostanie objętych ponad 30 branż. Chodzi między innymi o sprzedaż następujących towarów: węgla kamiennego i brunatnego, stali, złomu i odpadów, akumulatorów, komputerów, tabletów, smartfonów, konsol do gier wideo, aparatów fotograficznych, srebra, złota, platyny, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, tworzyw sztucznych.

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku będzie można wystawić fakturę VAT tylko od paragonu, który zawiera NIP nabywcyUwaga! Od 1 stycznia 2020 roku będzie można wystawić fakturę VAT tylko od paragonu, który zawiera NIP nabywcy Alicja Skibińska

Obowiązkowy split payment: wybrane kategorie towarów PKWiU (zgodnie z załącznikiem nr 15 Ustawy zmieniające)

 1. Węgiel kamienny (05.10.10.0)

 2. Węgiel brunatny (05.20.10.0)

 3. Brykiety (19.20.11.0)

 4. Oleje i tłuszcze zwierzęce (ex. 10.4)

 5. Oleje i tłuszcze roślinne — wyłącznie olej z rzepaku (ex 10.4)

 6. Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice, preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane -wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (ex.20.59.12.0)

 7. Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze — wyłącznie kasety z  tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (ex 20.59.30.0)

 8. Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami — wyłącznie folia typu stretch (ex 22.21.30.0)

 9. Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi — wyłącznie ze stali (ex 25.93.13.0)

 10. Elektroniczne układy scalone — wyłącznie procesory (ex 26.11.30.0)

 11. Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (26.20.1)

 12. Jednostki pamięci — wyłącznie dyski twarde (HDD) (ex 26.20.21.0)

 13. Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej — wyłącznie dyski SSD (ex 26.20.22.0)

 14. Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych — wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony. Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu (ex 26.40.20.0)

 15. Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem — z wyłączeniem części i akcesoriów (ex 26.40.60.0)

 16. Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (26.70.13.0)

 17. Akumulatory elektryczne i ich części (27.20.2)

 18. Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych (28.11.41.0)

 19. Części i akcesoria do fotokopiarek — wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (ex 28.23.26.0)

 20. Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach (ex. 29.31.23.0)

 21. Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów (29.31.30.0)

 22. Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi (29.32.20.0)

 23. Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane (29.32.30.0)

 24. Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych (30.91.20.0)

 25. Biwane metalem szlachetnym — wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (ex 32.12.13.0)

 26. Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych — wyłącznie dyski SSD (ex 58.29.11.0)

 27. Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego — wyłącznie dyski SSD (ex 58.29.29.0)

 28. Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach — wyłącznie dyski SSD (ex 59.11.23.0)

 29. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.1)

 30. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach) (45.32.1)

 31. Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.2)

 32. Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich — wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli (ex 45.40.10.0)

 33. Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach — wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli (ex 45.40.20.0)

 34. Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich — wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli (ex 45.40.30.0)

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi: finanse
Udostępnij: