Od 12 lipca nowe przepisy dla platform internetowych

Dostawcy usług pośrednictwa internetowego i dostawcy wyszukiwarek internetowych muszą dostosować się do nowych unijnych regulacji — od 12 lipca obowiązuje unijne rozporządzenie 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Jakie przepisy wprowadza rozporządzenie?

Od 12 lipca nowe przepisy dla platform internetowych
Dorota Kraskowska 30 czerwca 2020

Celem unijnego rozporządzenia jest ochrona użytkowników biznesowych korzystających z platform sprzedażowych w relacji do swoich klientów oraz ochrona konsumentów. Regulacje wprowadzają zmiany nie tylko dla dużych graczy na rynku typu Allegro, Amazon, e-Bay, Facebook, Google Play, Ceneo. Mniejsze platformy internetowe pośredniczące w sprzedaży produktów i usług również muszą dostosować swoje regulaminy do unijnego rozporządzenia. Regulacje są stosowane wprost, co oznacza, że nie wymagają implementacji do krajowych przepisów. Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia 2019/1150, każde państwo członkowskie ma zapewnić “właściwe i skuteczne jego egzekwowanie poprzez ustanowienie przepisów określających środki mające zastosowanie w przypadku naruszeń”.

Co zmienia rozporządzenie?

Nowe rozporządzenie oznacza dla platform sprzedażowych obsługujących biznes  wprowadzenie zmian w regulaminach korzystania z usług. Regulacje wprowadzają zmiany w następujących obszarach:

  1. Warunki korzystania z platform, warunki świadczenia usług - mają być łatwo dostępne dla użytkowników i napisane w prostym i zrozumiałym języku. 

  2. Warunki sprzedaży - muszą być jawne. Klauzule umowne sprzeczne z unijnymi regulacjami będą uznane za nieistniejące. 

  3. Kryteria wyszukiwania towarów - muszą być jawne. 

  4. Pozycjonowanie towarów, tzw. plasowanie — jasne i przejrzyste reguły dotyczące zasad widoczności produktów i usług. W regulaminach platform internetowych muszą być jasno określone zasady wpływające na plasowanie/pozycjonowanie towarów. Jeśli za usługę plasowania można zapłacić — taka informacja musi być jawna. Warunki korzystania z usług muszą określić parametry wpływające na plasowanie produktów i usług. Niezadbanie o przejrzyste informacje na temat zasad pozycjonowania mogą być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.

  5. Zasady dotyczące zawieszania lub usuwania kont użytkowników — obiektywne kryteria dotyczące tego typu czynności muszą być jasno określone w regulaminie. Dostawca ma obowiązek przekazania użytkownikowi decyzji o zakończeniu świadczenia usługi co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem. Uzasadnienie decyzji zawierające przyczynę zakończenia współpracy musi być przekazane na trwałym nośniku informacji. Platforma musi mieć techniczne możliwości przywrócenia konta w wyniku błędu.

  6. Reguły dotyczące rozstrzygania sporów — muszą być jasno określone. Platformy sprzedażowe będą zobowiązane do stworzenia wewnętrznego systemu obsługi reklamacji, a także do podania kontaktów do niezależnych mediatorów, z którymi chcą współpracować w celu rozstrzygania sporów.  Co istotne, te wytyczne nie będą stosowane wobec mniejszych przedsiębiorców — wyłączenie obejmuje firmy, które zatrudniają mniej niż 50 osób, z obrotami rocznymi nieprzekraczającymi 10 mln euro.

Niedostosowanie się do unijnych regulacji nie powoduje konsekwencji finansowych (tak jak w przypadku RODO), ale może oznaczać sankcje cywilnoprawne — platformy internetowe, które nie będą przestrzegać przepisów muszą liczyć się ze sporami sądowymi, a co za tym idzie — z roszczeniami odszkodowawczymi. Wobec platform naruszających zbiorowe konsumentów sankcje może również nałożyć UOKiK. 

CZYTAJ TEŻ Plaga fałszywych opinii o produktach w internecie

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: