Regulamin promocji w Twoim sklepie. Jak poradzić sobie z roszczeniowym klientem?

Promocja to nie tylko pomysł na przykuwającą oko klienta akcję. Oprócz tego potrzebujesz również zabezpieczenia na wypadek, gdyby klient miał jakiekolwiek roszczenia wobec Ciebie jako organizatora czy próbował nadużywać swoich praw. Na pewno zgodzisz się, że lepiej przygotować się na taką ewentualność, niż później “użerać się” z klientem-krzykaczem, nie wiedząc, jak najlepiej zakończyć spór. Nie ma innego sposobu na taką ewentualność jak dobrze przygotowany regulamin promocji.

Regulamin promocji w Twoim sklepie. Jak poradzić sobie z roszczeniowym klientem?
Monika Świetlińska 21 stycznia 2022

Promocja warunkowa i bezwarunkowa

Jeśli chcesz zorganizować akcję promocyjną, musisz pamiętać nie tylko o samym produkcie, grupie docelowej, formie promocji i reklamie. Byś zarówno Ty, jak i klient, czuł się bezpiecznie, potrzebujesz dobrze opracowanego regulaminu promocji. 

Dodajmy też, że z punktu widzenia prawa taka jednorazowa promocja, kiedy od naszego klienta oczekujemy określonego działania w zamian za określoną korzyść, nazywana jest warunkową i to ona wymaga od organizatora szczegółowego opracowania regulaminu i jego upublicznienia.

Promocja może mieć też charakter bezwarunkowy i dotyczy ona takich sytuacji, kiedy obniżamy na stałe lub czasowo ceny naszych produktów lub usług. 

Regulamin — “must have” promocji

Jeżeli chcesz zorganizować promocję, która ma być warunkowa, tzn. jeżeli klient spełni odpowiednie wymagania, otrzyma nagrodę lub inną formę gratyfikacji, koniecznie musisz posiadać regulamin takiej promocji. Zabezpiecza on nie tylko interesy konsumenta zgodnie z obowiązującym prawem konsumenta, jest nie tylko spisem zasad uczciwej konkurencji, ale stanowi wizytówkę Twojego sklepu jako uczciwego, rzetelnego, godnego zaufania i działającego zgodnie z prawem podmiotu.

Regulamin musi być:

  Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

  zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

  • jasny
  • przejrzysty
   • zgodny z prawem
    • wyczerpujący, choć w miarę możliwości jak najkrótszy
     • profesjonalny
      • łatwo dostępny dla klientów.

       Regulamin a klauzule niedozwolone

       Musisz wiedzieć, że nawet bardzo szczegółowo rozbudowany regulamin może być niezgodny z prawem. Szczegółowo opisane warunki uczestnictwa, informacje o nagrodzie i sposobu jej przyznawania, wcale nie muszą nas chronić przed przykrymi sytuacjami i wcale nie muszą też być uznane za wzorzec umowy? Co to oznacza?

       Że regulamin promocji warunkowej nie jest umową między organizatorem a konsumentem, a przyrzeczeniem publicznym. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2015 czytamy: “Jedną z form akcji promocyjnej jest sprzedaż premiowa lub promocyjna, która nie jest formą sprzedaży lecz formą przyrzeczenia publicznego zwykłego.”

       Co to są klauzule niedozwolone?Co to są klauzule niedozwolone?Rafał Stępniewski

       Co to z kolei oznacza? Że do regulaminów promocji nie znajdą zastosowania przepisy o klauzulach niedozwolonych, i nawet jeśli uczestnik konkursu — konsument — musi coś kupić od osoby trzeciej to ciągle regulamin jest przyrzeczeniem publicznym. Nie stosuje się tu ograniczeń związanych z klauzulami niedozwolonymi. Dlaczego? Bo akceptacja regulaminu nie prowadzi do zawarcia umowy.

       Czy to oznacza, że możemy w regulaminie napisać to, co nam się podoba? Absolutnie, nie.

       Jeśli masz wątpliwości co do tego, jak skonstruować zgodny z prawem regulamin promocji, nie chcesz nieprofesjonalnym zapisem stracić klientów, zleć to ekspertom, którzy wiedzą, jak zabezpieczyć Twój sklep przed przykrymi konsekwencjami. Oprócz przejrzystej, jasnej i rzetelnej treści regulaminu, możesz otrzymać “Certyfikat Rzetelny Regulamin”. Zyskasz również wsparcie w postaci aktualizacji przez 12 miesięcy, odpowiedzialności za regulamin i aktualizacje, a także opracowanie dedykowanego dokumentu.

       Czy ten artykuł był przydatny?

       Udostępnij: