Unia Europejska zapowiada regulacje prawne w sprawie sztucznej inteligencji

Komisja Europejska przedstawiła Białą Księgę w sprawie sztucznej inteligencji. Dokument nie jest propozycją prawną, ale zestawem pomysłów do dyskusji nad przyszłymi regulacjami prawnymi w tym obszarze. Biała Księga jest otwarta dla konsultacji do 19 maja 2020 roku.

Unia Europejska zapowiada regulacje prawne w sprawie sztucznej inteligencji
Dorota Kraskowska 16 kwietnia 2020

Sztuczna inteligencja oznacza z jednej strony gigantyczną trampolinę rozwojową w niemal wszystkich dziedzinach życia, a z drugiej strony — budzi ogromne emocje i obawy przed niekontrolowaną ekspansją technologii, która w przyszłości całkowicie zmieni reguły panujące na świecie i w końcu definitywnie zastąpi człowieka samouczącymi się maszynami potrafiącymi liczyć, przetwarzać i analizować gigantyczne bazy danych, uczącymi się w niezwykłym tempie coraz bardziej skomplikowanych zachowań człowieka, rozpoznającymi twarze, mowę, melodię, a nawet i zapachy. I choć sztuczna inteligencja nie jest jeszcze w stanie w pełni zastąpić człowieka, to właśnie możliwości jej praktycznie nieograniczonego rozwoju budzą największe obawy. 

Unia Europejska deklaruje pełne wsparcie w obszarze rozwoju sztucznej inteligencji, która jest motorem rozwoju wielu dziedzin gospodarki i przyczynia się do rozkwitu europejskich firm. Jednocześnie podkreśla, że wprowadzi ograniczenia w tym obszarze poprzez opracowanie stosownych regulacji prawnych — tym ściślejsze, im większe ryzyko wymknięcia się technologii spod kontroli.  

Biała Księga jest dokumentem pokazującym wizję Unii Europejskiej w kwestii rozwoju sztucznej inteligencji, platform cyfrowych oraz ochrony danych użytkowników.

Rozwiązania przedstawione w Białej Księdze mają przyczynić się do uporządkowania i ujednolicenia przepisów w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji, jak również zachęcić państwa unijne do współpracy nad technologią i wymiany cyfrowych danych.

Co znajduje się w Białej Księdze w sprawie sztucznej inteligencji?

Strategia rozwoju sztucznej inteligencji obejmuje m.in. takie obszary jak: infrastruktura krytyczna, cyberbezpieczeństwo, cyfrowa edukacja, medycyna, zdrowie publiczne, media, transport i logistyka.

Zaproponowane w Białej Księdze rozwiązania mogą być podstawą do opracowania regulacji prawnych na temat sztucznej inteligencji. Najwyższy czas oswoić się z myślą, że obecnie jesteśmy skazani na “przejmowanie” przez sztuczną inteligencję coraz to nowych dziedzin życia. Technologia doskonaląca własne algorytmy błyskawicznym tempie, pozostawiona bez odpowiedniego nadzoru może stanowić realną “broń masowego rażenia”, paraliżującą kluczowe obszary funkcjonowania człowieka (bezpieczeństwo, finanse, zdrowie). 

- Chcę, żeby cyfrowa Europa odzwierciedlała wszystko, co jest najlepsze w Europie: otwartość, uczciwość, różnorodność, demokrację i zaufanie — powiedziała Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej przedstawiając Białą Księgę.

Strategia zaproponowana w Białej Księdze ma zapewnić większe zaufanie społeczeństwa do tej technologii. Przedstawione w dokumencie pomysły mają ukształtować cyfrową przyszłość Europy i zapewnić rozwój europejskich firm działających w sektorze związanym z tą technologią. Autorzy rozwiązań przedstawionych w Białej Księdze proponują również stworzenie tzw. europejskiej przestrzeni danych, co ma przełożyć się na swobodny przepływ danych w Unii Europejskiej oraz szersze udostępnianie danych z sektora publicznego.

Konsultowanie Białej Księgi z sektorem biznesowym oraz poszczególnymi państwami UE potrwają do 19 maja. Pod koniec 2020 roku Komisja Europejska ma przedstawić już konkretne propozycje legislacyjne dotyczące sztucznej inteligencji i kodeksu usług cyfrowych. 

Czy sprzedaż alkoholu przez internet jest legalna?Czy sprzedaż alkoholu przez internet jest legalna? Alicja Skibińska

Czy ten artykuł był przydatny?

Tagi: prawo
Udostępnij: