Walka ze sprzedażą podróbek w e-commerce nabiera tempa

Stany Zjednoczone wprowadziły nowe przepisy mające na celu zwiększenie odpowiedzialności i przejrzystości na platformach e-commerce, takich jak Amazon. Dla firm działających w branży e-commerce ważne jest zrozumienie, jak te zmiany mogą wpłynąć na sposób prowadzenia działalności.

Walka ze sprzedażą podróbek w e-commerce nabiera tempa
Monika Świetlińska 11 lipca 2023

Ustawa INFORM. Walka z podróbkami, chronić marki i sprzedawców

Nowa ustawa o uczciwości na internetowych rynkach detalicznych, znana jako INFORM, weszła w życie w USA pod koniec czerwca. Ma na celu ograniczenie sprzedaży podróbek przez platformy handlowe online, wymuszając na nich udostępnianie informacji o sprzedawcach detalicznych.

Niska jakość i podróbki nigdy nie będą w cenie. Przypadek WishNiska jakość i podróbki nigdy nie będą w cenie. Przypadek WishMonika Świetlińska

Amazon i inne platformy będą musiały zbierać, weryfikować i ujawniać dane o sprzedawcach, którzy dokonują co najmniej 200 transakcji rocznie, osiągając łączny przychód wynoszący co najmniej 5 000 dolarów. Informacje takie jak numery kont bankowych, identyfikatory podatkowe i dane kontaktowe sprzedawców będą dostępne dla organów ścigania oraz kupujących.

Co to oznacza dla branży e-commerce?

Dla uczciwych sprzedawców działających na platformach e-commerce, takich jak Amazon, ta ustawa może być postrzegana jako krok w dobrym kierunku. Sprzedawcy detaliczni od dawna wyrażali niezadowolenie, twierdząc, że obecne praktyki wielkich platform nie chronią ich przed nieuczciwą konkurencją ze strony sprzedawców podróbek.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Jednak to także wyzwanie dla platform e-commerce, które będą musiały dostosować swoje procedury w celu zgodności z nowym prawem. Niezastosowanie się do przepisów może skutkować ciężkimi karami. Kara za każde naruszenie przepisów może wynieść ponad 50 000 dolarów.

Wpływ na relacje z klientami

Klienci kupujący w sklepach internetowych również będą mieli dostęp do informacji o sprzedawcach, co może pomóc im w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji zakupowych. Jednak z drugiej strony, może to również wpłynąć na poziom zaufania klientów do platform.

Polacy nie chcą kupować towarów w plastikach. Co to oznacza dla Twojego biznesu?Polacy nie chcą kupować towarów w plastikach. Co to oznacza dla Twojego biznesu?Monika Świetlińska

Jeśli klient zostanie oszukany przez sprzedawcę podróbek, może to wpłynąć na jego zaufanie do całej platformy, a nie tylko do konkretnego sprzedawcy.

Globalny problem i inicjatywy w Europie

Warto również zwrócić uwagę, że handel podróbkami to globalny problem, nie tylko amerykański. W Europie również obserwuje się wzrost tego rodzaju działalności, co skłania rządy i organizacje do podjęcia działań mających na celu zwalczanie tego zjawiska.

W Unii Europejskiej, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, obserwuje się wzrost świadomości na temat wpływu podróbek na gospodarkę i prawa konsumentów. W związku z tym, Unia Europejska wprowadziła różne regulacje i inicjatywy mające na celu ochronę konsumentów oraz praw autorskich.

Polityka prywatności to ważny dokument

zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

Jednym z przykładów jest Dyrektywa ds. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, która ma na celu modernizację prawa autorskiego w erze cyfrowej, oraz rozporządzenie dotyczące współpracy między platformami internetowymi a właścicielami praw, mające na celu zapobieganie nielegalnej sprzedaży dóbr objętych prawami autorskimi online.

Wpływ na rynek światowy

Jako że handel online jest z natury międzynarodowy, skuteczne zwalczanie podróbek wymaga koordynacji i współpracy międzynarodowej. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) oraz inne organizacje międzynarodowe odgrywają kluczową rolę w tworzeniu i wdrażaniu standardów dotyczących ochrony własności intelektualnej na całym świecie.

10 najpopularniejszych marketplaców w Polsce. Korzystasz z tych platform?10 najpopularniejszych marketplaców w Polsce. Korzystasz z tych platform?Monika Świetlińska

Również wielkie firmy, takie jak Amazon, Alibaba, i eBay, będą musiały dostosować swoje polityki i procedury do różnych przepisów na świecie, aby móc skutecznie zwalczać sprzedaż podróbek na swoich platformach.

Wyzwania i przyszłość

Mimo wprowadzenia różnych regulacji, handel podróbkami wciąż pozostaje dużym wyzwaniem. Złożoność globalnego handlu, różnorodność przepisów w różnych krajach, a także ciągła ewolucja technologii, sprawiają, że skuteczne przeciwdziałanie temu zjawisku jest trudne.

W przyszłości możemy oczekiwać dalszego wzrostu inicjatyw zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, w celu zwalczania handlu podróbkami. Jest to szczególnie ważne dla ochrony konsumentów oraz utrzymania zaufania do e-commerce jako ważnego sektora gospodarki.

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: