Wcześniejsza spłata kredytu - 1,5 mld zł dla konsumentów tytułem zwrotu opłat i prowizji

Spłaciłeś wcześniej kredyt konsumencki? Twój pożyczkodawca musi zwrócić ci proporcjonalną część pobranych opłat i prowizji.  UOKiK wydał decyzje wobec 18 firm pożyczkowych w sprawie rozliczeń z klientami, którzy wcześniej spłacili swój kredyt.

Wcześniejsza spłata kredytu - 1,5 mld zł dla konsumentów tytułem zwrotu opłat i prowizji
Dorota Kraskowska 29 września 2020

Zwrot opłat i prowizji metodą liniową

We wrześniu 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, bank musi oddać klientowi wszystkie koszty proporcjonalnie obniżone (sygnatura sprawy w TSUE: C-383/18). Orzeczenie wskazuje sądom krajowym, jak interpretować przepisy dotyczące konieczności zwrotu przez kredytodawcę części całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty i jak orzekać w przypadku roszczeń konsumentów.

Kredytodawca ma obowiązek rozliczyć się z pobranych prowizji, opłaty przygotowawczej oraz ubezpieczenia. Zwrot opłat powinien być liczony metodą liniową polegającą na podziale wszystkich kosztów pozaodsetkowych przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa. Wynik mnoży się przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania. I taka kwota ostatecznie powinna być zwrócona konsumentowi. 

Po wyroku TSUE Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzje wobec 18 firm pożyczkowych. W toku jest jeszcze 5 postępowań wyjaśniających oraz 4 postępowania z zarzutem naruszania art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. UOKiK podkreślał, że wyrok TSUE jest dobrym powodem do unormowania sytuacji na rynku i zawierania ugód z klientami. 

W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub pożyczki banki i firmy pożyczkowe muszą się uczciwie rozliczyć z wszystkich pobranych opłat i prowizji. Odbyłem wiele spotkań z branżą finansową, podczas których wskazywałem, że przy obliczaniu kwoty zwrotu z kosztów pozaodsetkowych właściwa do zastosowania jest metoda liniowa. Jest ona weryfikowalna dla konsumentów, przejrzysta i sprawiedliwa. Osoby, które wcześniej spłaciły kredyt lub pożyczkę, zachęcam do składania reklamacji i żądania proporcjonalnego zwrotu opłat i prowizji zgodnie z metodą liniową – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Wskutek działań UOKiK klienci 14 największych banków mogą już odzyskać zwrot kosztów za wcześniej spłacone kredyty konsumenckie lub pożyczki. Takie same zasady powinny dotyczyć również klientów instytucji pozabankowych, dlatego po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE Prezes UOKiK wydał decyzje wobec następujących firm pożyczkowych:

 1. Aasa Polska

 2. Eurocent

 3. Euroexpert

 4. Euro Providus

 5. Everest Finanse

 6. Honesta Finanse

 7. iCredit

 8. Kredyty Partnerskie 

 9. Mikrokasa

 10. Optima

 11. Profi Credit Polska

 12. Takto Finanse

 13. Unilink Cash

 14. Vivus Finance

 15. Zaplo

 16. Złotówka Duo 

 17. Złotówka Bis 

 18. Złotówka Three

Część wymienionych instytucji finansowych zaniechała nieprawidłowych rozliczeń jeszcze przed wydaniem decyzji Prezesa UOKiK, niektóre zostały do tego zobligowane dopiero po wydaniu decyzji. 

Uwaga, ważne terminy

Jeśli spłaciłeś wcześniej kredyt konsumencki i masz podejrzenia, że twój bank lub instytucja finansowa nieprawidłowo rozliczyła opłaty, wejdź na stronę www.finanse.uokik.gov.pl i korzystając z kalkulatora sprawdź orientacyjną kwotę zwrotu według metody liniowej.

O zwrot części opłat za spłacony wcześniej kredyt konsumencki lub pożyczkę mogą ubiegać się klienci, którzy zawarli umowę po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, czyli po 18 grudnia 2011 roku. Terminy przedawnienia roszczeń wynoszą odpowiednio:

 • 10 lat dla spłat zrealizowanych przed 9 lipca 2018 roku, 

 • 6 lat dla spłat zrealizowanych po 9 lipca 2018 roku.

UOKiK szacuje, że klienci banków i instytucji finansowych odzyskają nawet 1,5 mld złotych tytułem zwrotu opłat i prowizji za wcześniejsze spłaty pożyczek i kredytów konsumenckich. 

UOKiK przypomina, że konsumenci mogą zgłaszać nieprawidłowości dzwoniąc na infolinię: tel. 801 440 220, (22) 290 89 16, pisząc na adres: [email protected] lub kontaktując się z Regionalnymi Ośrodkami Konsumenckimi: (22) 299 60 90,  Dlakonsumenta.pl   

Na podstawie materiału UOKiK

Zatory płatnicze — plaga współczesnego rynku i przedsiębiorcyZatory płatnicze — plaga współczesnego rynku i przedsiębiorcy Dorota Kraskowska

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: