Inspekcja Handlowa sprawdziła etykiety energetyczne lamp i żyrandoli

Prawo unijne nakazuje, aby wszystkie urządzenia AGD oraz żarówki miały odpowiednie etykiety energetyczne. Inspekcja Handlowa sprawdziła, czy dostępne na polskim rynku produkty oświetleniowe mają prawidłowe oznaczenia. Co wykazała kontrola?

Inspekcja Handlowa sprawdziła etykiety energetyczne lamp i żyrandoli
Dorota Kraskowska 24 września 2020

Dostawcy i sprzedawcy opraw oświetleniowych mają obowiązek sporządzania i uwidaczniania etykiet energetycznych informujących o zużyciu energii. Dodatkowo etykiety energetyczne opraw oświetleniowych powinny zawierać oznaczenie modelu, opis oprawy, informację o nazwie dostawcy, klasę efektywności energetycznej (litery od A do G, gdzie klasa A na zielonym pasku oznacza najwyższą efektywność, a klasą G na czerwonym pasku — najniższą). Etykiety energetyczne lamp powinny zawierać również informację, do jakich żarówek przystosowana jest dana lampa.

Etykiet energetycznych nie muszą mieć lampy zasilane bateriami lub przeznaczone do innych celów niż oświetlenie pomieszczeń, np. pielęgnacja zwierząt, ogrodnictwo, terapia fotodynamiczna, lampy służące jako produkty owadobójcze, a także do ogrzewania, sygnalizacji ulicznej oraz do oznaczania przeszkód lotniczych.

Kontrola etykiet energetycznych opraw oświetleniowych została przeprowadzona w IV kwartale 2019 roku i objęła 110 przedsiębiorców. Znalazły się wśród nich placówki sprzedawców detalicznych (71), sklepy detaliczne wielkopowierzchniowe (31), sprzedawcy hurtowi (5), producenci (2) oraz jeden importer. Inspektorzy przeprowadzili kontrolę 395 opraw oświetleniowych. 42,5% sprawdzonych produktów pochodziło z importu spoza UE, 7% z Unii Europejskiej, 42,3% to wyroby krajowe. Nie ustalono pochodzenia 8,2% produktów.

CZYTAJ TEŻ Przeszukania UOKiK. Na co powinien przygotować się przedsiębiorca?

Co  wykazała kontrola?

Spośród 395 różnego rodzaju modeli opraw zakwestionowano 88 produktów, czyli 22,3 proc. Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości:

  1. Brak etykiet energetycznych (50 produktów).

  2. Nieprawidłowo sporządzone etykiety energetyczne (35 produktów).

  3. Nieprawidłowo umieszczona etykieta energetyczna (15 produktów).

  4. Brak oryginalnego opakowania albo informacji w innej formie o źródle światła — wśród opraw oświetleniowych wprowadzanych do obrotu w opakowaniu wraz ze źródłami światła, które mogą być wymieniane w oprawie przez użytkownika (7 produktów). 

  5. Brak oznaczenia nazwy dostawcy lub producenta — co mogło utrudniać konsumentom reklamację produktu.

W wyniku zaniedbań dostawców i sprzedawców sprzętów oświetleniowych konsumenci nie byli informowani, do jakiej klasy źródeł światła przystosowana jest dana oprawa, czy źródło światła jest wymienne (co może skutkować większym zużyciem energii elektrycznej) lub czy oprawa zawiera niewymienne źródła światła LED. 

Inspekcja Handlowa wystąpiła do 34 przedsiębiorców z wnioskami o działania naprawcze. Wszystkie firmy wezwane do usunięcia nieprawidłowości dołączyły do produktów etykiety energetyczne lub je poprawiły.

W 20 przypadkach wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej (na podstawie art. 17 ustawy o etykietowaniu energetycznym). Za brak lub nieprawidłową etykietę albo niewłaściwe umieszczenie etykiety na produkcie wojewódzki inspektor IH może nałożyć karę pieniężną. Najniższa możliwa kara wynosi 4 583 zł. Wydano do tej pory 3 decyzje nakładające kary w łącznej wysokości 13 749 zł.

Zasady kontroli oraz sankcje za stwierdzone nieprawidłowości określa ustawa z 14 września 2012 roku o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią.

Na podstawie materiału UOKiK.

Zatory płatnicze — plaga współczesnego rynku i przedsiębiorcyZatory płatnicze — plaga współczesnego rynku i przedsiębiorcy Dorota Kraskowska

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: