BDO. Kiedy areszt, a kiedy kara do 1 mln zł?

Sankcje za niezgodne z przepisami działanie firm zobowiązanych do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO są bardzo dotkliwe. W jednym województwie rocznie nakładanych jest kilkaset kar za złamanie przepisów ustawy o odpadach. Sprawdźmy, jakich kwot mogą sięgnąć i za co konkretnie.

BDO. Kiedy areszt, a kiedy kara do 1 mln zł?
Monika Świetlińska 28 czerwca 2021

Zgodnie z ustawą o odpadach obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania wniosków za pośrednictwem "Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami" obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku. Jednak wiele firm do tej pory ma problem z wdrożeniem takich procedur i działań, które byłyby w pełni zgodne z przepisami.

Za kontrolę firm, które zobowiązane są do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO, odpowiadają wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska i to one pełnią nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem przedsiębiorstw w tym zakresie. Kary są dotkliwe, bo dotyczą nie tylko wypłacenia kwot od 1 tysiąca do 1 miliona złotych, czyli kar administracyjnych. Dotyczą również kar kryminalnych: aresztu bądź grzywny.

Za co kara?

Zobacz, za co i jaką karę może wymierzyć WIOŚ:

 1. za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
 2. za brak wniosku o wpis do rejestru/o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodny ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
 3. za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 4. za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 5. za transport odpadów bez wpisu do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł
 6. za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza odpadów/miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów – administracyjna kara pieniężna 1 000 zł – 100 000 zł

To, jaką karę administracyjną może nałożyć urząd, reguluje art. 194 ustawy o odpadach.

Czym jest Rejestr BDO i kto musi się do niego wpisać?Czym jest Rejestr BDO i kto musi się do niego wpisać?Anna Stępniewska

Za co dokładnie areszt?

Kara aresztu może grozić przedsiębiorcy na przykład za:

 • poddawanie odzyskowi odpadów medycznych i weterynaryjnych, których odzysk jest niedopuszczalny,
 • unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub weterynaryjnych przez ich współspalanie
 • unieszkodliwianie odpadów medycznych lub weterynaryjnych.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Aby dowiedzieć się, za co jeszcze można zostać ukaranym karą kryminalną, warto zapoznać się z art. od 171 do 193 ustawy o odpadach.

Czy wiesz, że możesz tego uniknąć?

Musisz wiedzieć, że sama rejestracja w BDO i przyznanie nr BDO to zaledwie część z działań, jakie trzeba podjąć w temacie BDO?

Obowiązek BDO. Jak odnaleźć się w nowych przepisach?Obowiązek BDO. Jak odnaleźć się w nowych przepisach?Monika Świetlińska

Jeśli potrzebujesz wsparcia, zespół naszych doświadczonych prawników pomoże Ci w następujących obowiązkach:

 • aktualizacji wpisu w BDO;
 • wskaże, jakie obowiązki ciążą na Twojej firmie w związku z wytwarzaniem odpadów, wprowadzaniem do obrotu opakowań, sprzętu elektrycznego i elektronicznego i powie jak je spełnić;
 • pomoże prowadzić ewidencję odpadów, wprowadzanych do obrotu opakowań, sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • będzie na bieżąco weryfikować zmiany formalne w kontekście BDO;
 • wyliczy opłaty produktowe, powie ile, gdzie i kiedy je uiścić;
 • wystąpi o umorzenie opłat (jeśli będą podstawy do umorzenia);
 • złoży sprawozdanie roczne w zakresie:
  • wytwarzanych odpadów,
  • wprowadzanych do obrotu opakowań,
  • wprowadzanego do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • sporządzi korektę sprawozdania wynikającą ze zmian danych;
 • poprowadzi korespondencję z Urzędem Marszałkowskim.

Skontaktuj się z nami.

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: