Czym jest pakiet VAT dla handlu elektronicznego?

Uregulowanie działalności w e-commerce stało się koniecznością, zwłaszcza kiedy branża w czasie pandemii mocno się rozwinęła. W Polsce zaczął obowiązywać pakiet VAT dla handlu elektronicznego, który wprowadził wiele zmian i ułatwień dla e-sklepów, ale również postawił przed wyzwaniami. Omówimy istotne aspekty pakietu VAT e-commerce, jego wpływ na przedsiębiorców oraz perspektywy przyszłości tej regulacji.

Czym jest pakiet VAT dla handlu elektronicznego?
Monika Świetlińska 4 maja 2023

Pakiet VAT dla e-commerce

Pakiet VAT dla e-commerce wprowadzony został w Polsce 1 lipca 2021 roku, by uszczelnić przepisy dotyczących podmiotów funkcjonujących w ramach handlu elektronicznego. Wprowadził on zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, czyli ustawie o VAT, co ma na celu wyrównanie szans dla unijnych sprzedawców oraz sprzedawców z rynku azjatyckiego.

Ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce. Jakie ma znaczenie dla Twojego biznesu? Cz. 1Ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce. Jakie ma znaczenie dla Twojego biznesu? Cz. 1Monika Świetlińska

Zmiana ta była konieczna dla wdrożenia dyrektyw Rady Unii Europejskiej 2017/2455 i 2019/1995 oraz rozporządzenia wykonawczego 2019/2026.

Kogo dotyczą regulacje?

Pakiet VAT e-commerce ma zastosowanie do podmiotów działających w sektorze e-commerce. Regulacje te obejmują w szczególności:

 1. Podmioty świadczące usługi dla osób niebędących podatnikami, głównie mieszkańców poza UE.
 2. Podmioty prowadzące platformy i portale e-commerce.
 3. Podmioty prowadzące sprzedaż towarów dla konsumentów w UE lub dla podmiotów, które nie dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Dotyczy to sytuacji, gdy towary są transportowane między krajami UE lub z kraju spoza UE do Wspólnoty.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Podsumowując, pakiet VAT e-commerce dotyczy przede wszystkim właścicieli sklepów internetowych, którzy sprzedają towary konsumentom zlokalizowanym w UE lub poza nią.

Główne zmiany wprowadzone przez pakiet VAT e-commerce

Po implementacji pakietu e-commerce VAT, zharmonizowano limit sprzedaży we wszystkich państwach Unii Europejskiej – teraz wynosi on 10 tys. euro netto i jest łączny dla wszystkich krajów UE.

Ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce. Jakie ma znaczenie dla Twojego biznesu? Cz. 2Ustawa uszczelniająca VAT w sektorze e-commerce. Jakie ma znaczenie dla Twojego biznesu? Cz. 2Monika Świetlińska

Drugą istotną zmianą jest uproszczenie procedur rozliczenia VAT po przekroczeniu progu sprzedaży 10 tys. euro. Przedsiębiorcy mają teraz dwie możliwości. Pierwsza z nich to kontynuacja rozliczeń według dotychczasowych zasad, co oznacza konieczność rejestracji do VAT w każdym kraju unijnym, gdzie prowadzą oni sprzedaż. Alternatywą jest skorzystanie z rozwiązania zwanego VAT OSS. Ten system umożliwia rozliczanie podatku VAT w rodzimym urzędzie skarbowym.

VAT OSS, czyli One Stop Shop, to procedura, która zastąpiła system VAT MOSS, znany jako Mini One Stop Shop. Jest to opcja ułatwiająca przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż nie tylko na terenie Polski, ale także poza jej granicami, rozliczanie się z urzędem skarbowym za pomocą jednej deklaracji, która uwzględnia stawki VAT w krajach, do których kierowana jest sprzedaż. W systemie VAT OSS, podatek VAT jest płatny w euro w kraju, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą rejestrować się jako podatnicy VAT w każdym kraju unijnym, co znacznie upraszcza formalności i obniża koszty prowadzenia działalności.

Efekty wprowadzenia pakietu VAT e-commerce

Polityka prywatności to ważny dokument

zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

Ministerstwo Finansów zapewniło o sprawnym działaniu systemu i zwiększeniu wpływów z VAT po wdrożeniu pakietu e-commerce. Choć widać wzrost liczby przesyłek i wpływów z VAT, brak jest danych porównawczych przed wprowadzeniem pakietu, co utrudnia ocenę faktycznego wpływu tej regulacji.

Problemy i wyzwania związane z pakietem VAT e-commerce

Największe problemy związane z pakietem VAT e-commerce dotyczą przede wszystkim skuteczności weryfikacji i egzekwowania rozliczeń podatku VAT od handlu elektronicznego oraz wykorzystania przez oszustów luki w systemie, szczególnie w obszarze rozliczeń związanych z importem przesyłek spoza Unii Europejskiej. 

Warto również wspomnieć o obowiązkach nałożonych na operatorów platform pośredniczących w e-handlu oraz o planach Komisji Europejskiej dotyczących dalszych zmian w zakresie opodatkowania VAT podmiotów gospodarki opartej na platformach cyfrowych. 

Dynamiczne ceny i AI. Jak zaawansowane algorytmy wpływają na kształtowanie cen?Dynamiczne ceny i AI. Jak zaawansowane algorytmy wpływają na kształtowanie cen?Monika Świetlińska

W tym kontekście przedstawiamy najważniejsze problemy i wyzwania związane z wdrożeniem pakietu VAT e-commerce:

 1. Ze względu na brak współpracy między organami administracji skarbowej poszczególnych państw członkowskich, kontrola prawidłowości rozliczenia podatku VAT w ramach pakietu e-commerce jest utrudniona. To sprawia, że obowiązki rozliczeniowe nie są skutecznie egzekwowane, a rozliczenia VAT opierają się na kwotach zadeklarowanych przez sprzedawców w państwie, w którym dokonali rejestracji w procedurze OSS/IOSS.
 2. W przypadku rozliczeń VAT od importu przesyłek spoza UE (IOSS), nieuczciwi sprzedawcy często używają nie swoich numerów identyfikacyjnych, aby uniknąć zapłaty podatku. Ten element systemu wymaga dopracowania i uszczelnienia.
 3. Ministerstwo Finansów przyznaje, że nie ma wystarczających informacji, aby ocenić faktyczny wpływ wdrożenia pakietu VAT e-commerce na sytuację przedsiębiorców z branży e-commerce.
 4. Pakiet e-commerce nałożył szereg obowiązków na operatorów platform e-commerce, co z jednej strony może prowadzić do zwiększenia konkurencyjności krajowych sprzedawców, ale z drugiej strony może również generować dodatkowe koszty i formalności.
 5. Komisja Europejska pracuje nad propozycjami zmian w ramach pakietu „VAT in the digital age”, które mają obejmować m.in. zasady opodatkowania VAT podmiotów gospodarki opartej na platformach cyfrowych. Przyszłe zmiany mają na celu uszczelnienie systemu VAT, zwiększenie współpracy między państwami członkowskimi oraz dostosowanie przepisów do dynamicznie rozwijającej się gospodarki cyfrowej. 

Niektóre z kluczowych kierunków zmian obejmują:

 • zwiększenie współpracy między państwami członkowskimi. W celu poprawy egzekwowania rozliczeń VAT oraz walki z oszustwami, Komisja Europejska zamierza wzmocnić współpracę między organami administracji skarbowej poszczególnych państw członkowskich. Dzięki temu organy te będą miały łatwiejszy dostęp do informacji o transakcjach, co pozwoli na skuteczniejsze kontrolowanie i egzekwowanie obowiązków podatkowych.
 • rozszerzenie zakresu stosowania procedury OSS. Komisja Europejska może rozważać dalsze rozszerzenie zakresu stosowania procedury One Stop Shop (OSS), aby obejmowała więcej rodzajów transakcji cyfrowych. Celem jest uproszczenie procedur rozliczeniowych dla podmiotów prowadzących działalność na platformach cyfrowych.
 • zmiana zasad dotyczących miejsca opodatkowania. Przyszłe zmiany mogą obejmować wprowadzenie zasad dotyczących miejsca opodatkowania, które lepiej odzwierciedlają miejsce, w którym faktycznie są świadczone usługi cyfrowe. Wprowadzenie takich zmian może pomóc w zapewnieniu sprawiedliwego opodatkowania podmiotów działających na platformach cyfrowych.
 • ujednolicenie stawek VAT. Komisja Europejska może rozważać wprowadzenie bardziej ujednoliconych stawek VAT dla usług cyfrowych, co pozwoliłoby na uproszczenie i zwiększenie przejrzystości systemu opodatkowania usług cyfrowych.
 • wprowadzenie obowiązków dla platform cyfrowych: Komisja Europejska może również wprowadzić dodatkowe obowiązki dla platform cyfrowych, takie jak np. obowiązek gromadzenia informacji na temat dostawców usług cyfrowych, co ułatwiłoby kontrolę podatkową oraz walkę z oszustwami.

Rewolucja cenowa e-sklepów. Nowe zasady i sankcje. Dyrektywa OmnibusRewolucja cenowa e-sklepów. Nowe zasady i sankcje. Dyrektywa OmnibusMonika Świetlińska

Należy jednak pamiętać, że te zmiany są wciąż w fazie opracowywania i dyskusji na poziomie Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich. Ostateczne propozycje zmian w ramach pakietu „VAT in the digital age” zostaną przedstawione w przyszłości i podlegać będą dalszym konsultacjom oraz negocjacjom.

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: