Minister rolnictwa: “Każde oszustwo sklepu będzie wykryte”

W lipcu tego roku na polecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sklepach były przeprowadzone kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Jak zapowiadał jeszcze w czerwcu Robert Telus, na terenie całej Polski przeprowadzane były kontrole bez zapowiedzi, co miało przynieść oczekiwane efekty w postaci faktycznego wykrycia oszustw stosowanych przez handlowców. 

Minister rolnictwa: “Każde oszustwo sklepu będzie wykryte”
Monika Świetlińska 2 listopada 2023

Nieoczekiwane kontrole jakości handlowej

- Chcemy sprawdzić, czy produkty nie są fałszowane i czy kraj pochodzenia zgadza się z etykietą. To kwestie ważne dla polskiego konsumenta — mówił przed kontrolami szef resortu rolnictwa, zaznaczając, że kontrole były, owszem, prowadzone wcześniej, ale teraz planuje on zwiększenie ich częstotliwości. — Jest to niezbędne ze względu na rosnącą liczbę produktów importowanych do Polski z różnych krajów — dodał.

Pierwsza seria kontroli już się odbyła. Przeprowadził ją Instytut Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), a dotyczyła ona jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w sklepach wielkopowierzchniowych, zgodności produktów z obowiązującymi normami handlowymi Unii Europejskiej oraz weryfikacji informacji o kraju pochodzenia. Wyniki tych kontroli dostarczają ważnych informacji dla właścicieli sklepów i sieci handlowych w Polsce.

Wyniki kontroli. Co wykazały badania?

Skontrolowano 69 sklepów w 10 różnych sieciach handlowych. Aż w 24 z nich (34,8% skontrolowanych) kontrolerzy stwierdzili różnego rodzaju nieprawidłowości. Przeanalizowali 415 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej masie 6 825 kg. Kontrole wykazały wiele nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej produktów. Wśród nich najczęściej występujące to: brak informacji o klasie jakości, błędne oznaczenie kraju pochodzenia i brak cech identyfikacyjnych pakującego lub wysyłającego produkt.

Kary w branży e-commerce, o których głośno się nie mówiKary w branży e-commerce, o których głośno się nie mówiMonika Świetlińska

Dodatkowo, w 11 partiach o masie 121 kg stwierdzono niezgodności z wymaganiami jakościowymi, natomiast w 45 partiach o masie 653 kg zidentyfikowano błędy w zakresie znakowania.

Wniosek? Kontrole przeprowadzone przez IJHARS są ważnym przypomnieniem dla właścicieli sklepów o konieczności przestrzegania norm jakości handlowej oraz prawidłowego oznaczania produktów. Właściciele sklepów, a przecież wielu właścicieli, prowadząc sklep stacjonarny, prowadzi również e-sklep, powinni dopilnować, by oferowane produkty były zgodne z obowiązującymi przepisami. Powinni być też świadomi ryzyka związanego z dostarczaniem produktów niskiej jakości.

Klienci dokonujący zakupów w e-sklepach nie mają bowiem możliwości fizycznego kontaktu z produktem przed zakupem. Nie mogą ocenić jego świeżości, zapachu czy konsystencji. Dlatego tak ważne jest, aby e-sklepy dostarczały produkty najwyższej jakości, zgodne z opisem i spełniające oczekiwania klientów.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Jeśli konsument otrzyma produkt niskiej jakości, nie tylko prawdopodobnie nie zdecyduje się na kolejne zakupy w tym samym sklepie, ale może również podzielić się negatywną opinią w mediach społecznościowych lub na platformach oceniających sklepy. Może zgłosić ten fakt również organom nadzorczym.

Dlaczego jakość jest kluczowa?

E-sklepy, podobnie jak sklepy stacjonarne, muszą przestrzegać norm jakości handlowej i prawidłowo oznaczać produkty. Ddbanie o jakość produktów i zadowolenie klienta jest kluczem do sukcesu. Właściciele e-sklepów powinni być świadomi ryzyka związanego z dostarczaniem produktów niskiej jakości i podjąć odpowiednie kroki, by zapewnić zgodność oferowanych produktów z obowiązującymi przepisami.

Tylko w ten sposób można zbudować zaufanie konsumentów i uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych. 

Jakie są korzyści z posiadania modułu opinii w Twoim serwisie internetowym?Jakie są korzyści z posiadania modułu opinii w Twoim serwisie internetowym?Monika Świetlińska

Ministerstwo Rolnictwa zdaje się też chce walczyć z konsekwencjami spadającego udziału w rynku polskich sklepów spożywczych. Dlatego jeszcze w sierpniu, po pierwszych kontrolach, Robert Telus spotkał się z przedstawicielami polskich sieci handlowych z branży spożywczej. Razem szukali powodów szybkiego tempa ubywania polskich sklepów, ekspansji największych sieci oraz niewystarczającego informowania społeczeństwa o karach nakładanych na największe sieci handlowe działające w Polsce za naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Minister rolnictwa nie wykluczył poszerzenia formuły takich spotkań o inne resorty i instytucje, w tym inspekcje, w kompetencjach których znajdują się poruszane na spotkaniu zagadnienia. 

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: