UOKiK sprawdził bezpieczeństwo elektrycznych hulajnóg

W drugim kwartale 2019 roku Inspekcja Handlowa sprawdziła jakość elektrycznych środków transportu niedrogowego niepodlegających homologacji: hulajnóg, rowerów i deskorolek. Pierwsza kontrola tego typu sprzętu nie wypadła dobrze — nieprawidłowości dotyczyły aż 88 procent sprawdzonych produktów. Co zakwestionowali inspektorzy?

UOKiK sprawdził bezpieczeństwo elektrycznych hulajnóg
Dorota Kraskowska 10 września 2020

Celem kontroli Inspekcji Handlowej było sprawdzenie, czy wprowadzone do obrotu elektryczne środki transportu niedrogowego spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i nie stwarzają niebezpieczeństwa dla użytkowników. Kontrola objęła 20 przedsiębiorców: 9 placówek detalicznych, 8 sklepów wielkopowierzchniowych i 3 sprzedawców hurtowych. Skontrolowano 41 rodzajów sprzętów: 68,3% pochodziło z importu spoza UE, 7,3% z Unii Europejskiej, 9,8% to produkty krajowe, nie ustalono pochodzenia 14,6% sprzętów.

Wyniki kontroli elektrycznych hulajnóg, rowerów i deskorolek

Inspekcja Handlowa sprawdziła sprzęt w trzech obszarach:

 1. Prawidłowość wystawienia i dołączenia do wyrobu deklaracji zgodności - kontrola w tym obszarze wykazała niedołączenie deklaracji do wyrobu w 11 przypadkach, a w 15 przypadkach jej nieprawidłowe sporządzenie (m.in. brak opisu sprzętu, brak nazwy i adresu producenta, brak odniesienia do właściwej dyrektywy, brak dwóch ostatnich cyfr oznaczających rok umieszczenia znaku CE).

 2. Zgodność z zasadniczymi wymaganiami — kontrola w tym obszarze wykazała  nieprawidłowe sporządzenie instrukcji obsługi w 32 przypadkach (brak instrukcji w języku polskim, brak wymaganych ostrzeżeń i informacji niezbędnych do bezpiecznego użytkowania sprzętu), a w 28 przypadkach niewłaściwe oznakowanie sprzętu (brak nazwy i adresu producenta lub jego przedstawiciela, brak określenia produktu, brak roku budowy).

 3. Prawidłowość oznakowania CE potwierdzającego zgodność sprzętu z wymaganiami określonymi w przepisach — kontrola w tym obszarze wykazała w jednym przypadku oznakowanie niezgodne z obowiązującym wzorem.

Inspekcja Handlowa wystąpiła z 34 wnioskami do przedsiębiorców o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Wnioski te dotyczyły niezgodności, które można łatwo wyeliminować. Inspektorzy skierowali również 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ze stwierdzeniem wprowadzenia do obrotu produktów niespełniającego odpowiednich wymagań.

Elektryczne hulajnogi i rowery — brak przepisów

Wysoki odsetek nieprawidłowości świadczy o niskiej świadomości obowiązujących uregulowań prawnych wśród przedsiębiorców wprowadzających te wyroby do obrotu. Elektryczne hulajnogi i rowery stały się modne, a dostępne ceny sprawiły, że w ostatnich 2 latach sprzęty te wręcz zalały rynek. Pojawiło się również kilka dużych sieciowych wypożyczalni elektrycznych hulajnóg. Niestety, do obrotu wprowadzono bardzo dużo wyrobów niespełniających zasadniczych wymagań, a brak jasno sformułowanej informacji o sposobie korzystania z maszyn może prowadzić do ich niewłaściwego użycia i w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała. Dodatkowo, użytkownicy tych maszyn często mają małą wiedzę na temat przepisów o ruchu drogowym. Kierowców elektrycznych hulajnóg i rowerów można spotkać dosłownie wszędzie; na chodniku, ścieżce rowerowej, na  jezdni, a nawet na drodze szybkiego ruchu. Media co jakiś czas donoszą o śmiałych wyczynach użytkowników hulajnóg, jak np. kierujący hulajnogą na autostradzie A2 w okolicach Sulęcin, który poruszał się pasem awaryjnym pod prąd!

Brak również odpowiednich przepisów w temacie — kierujący tego typu urządzeniem nie jest traktowany ani jako pieszy, ani też jako rowerzysta. Obecnie trwają prace nad nowelizacją przepisów o ruchu drogowym, mającą na celu uregulowanie statusu prawnego tego typu urządzeń transportu osobistego. Przepisy określą m.in. jakie części drogi są przeznaczone do ruchu urządzeń transportu osobistego, jaka jest dopuszczalna prędkość wskazanych urządzeń, jaki jest minimalny wiek osób poruszających się przy ich użyciu oraz jakie uprawnienia muszą mieć kierujący tymi pojazdami.

Inspekcja Handlowa zapowiada prowadzenie regularnych kontroli w zakresie jakości elektrycznych sprzętów do przemieszczania się.

CZYTAJ TEŻ Czy sprzedaż alkoholu przez internet jest legalna?

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Na co zwrócić uwagę kupując elektryczną hulajnogę, rower lub deskorolkę?

Ocena jakości i bezpieczeństwa tego typu sprzętu nie jest łatwa dla przeciętnego konsumenta, który przecież nie ma specjalistycznej wiedzy technicznej ani odpowiednich przyrządów pomiarowych pozwalających stwierdzić, czy zastosowane przez producenta rozwiązania zagwarantują użytkownikowi bezpieczeństwo. Kupując tego typu sprzęty, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów:

 • W pierwszej kolejności sprawdź, czy na urządzeniu znajduje się znak jakości CE, który zapewnia o zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z wymaganiami określonymi w stosownych przepisach. Jeśli takiego znaku nie ma na sprzęcie, oznacza to, że producent nie przeprowadził właściwej procedury oceny zgodności.

 • Zwróć uwagę na ewentualne dodatkowe atesty. Nie są one obowiązkowe, ale ich uzyskanie jest świadectwem dbałości producenta o bezpieczeństwo wyrobów. Do takich atestów należą np.: niemiecki znak GS (Geprüfte Sicherheit – potwierdzone bezpieczeństwo), TÜV (Technischer Überwachungsverein), VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik), Znak Zgodności z Polską Normą — te atesty świadczą o tym, poziom bezpieczeństwa urządzenia został sprawdzony przez niezależną od producenta jednostkę.

 • Sprawdź stan urządzenia: czy na obudowie nie ma pęknięć, wgnieceń, innych uszkodzeń, czy obudowa jest starannie zamontowana, czy nie jest luźna.

 • Istotne jest mocowanie przewodów, przełączników i wszelkich osłon — nie powinny być luźne lub źle dopasowane.

 • Do maszyny powinna być dołączona deklaracja zgodności w języku polskim zawierająca opis identyfikujący wyrób oraz oświadczenie, że sprzęt spełnia wszystkie odpowiednie przepisy dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn.

 • Na produkcie powinny znajdować się naniesione w widoczny sposób następujące informacje: nazwa i adres producenta, oznaczenie serii lub typu maszyny, informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania oraz dotyczące typu maszyny.

 • Do sprzętu powinna być dołączona instrukcja w języku polskim. W instrukcji muszą być zawarte informacje na temat producenta, importera, serwisu, bezpiecznego użytkowania, montażu i demontażu, regulacji, napraw, konserwacji sprzętu. 

 • Sprawdź pojemność akumulatora — im większy, tym dłuższa jazda. Zwróć również uwagę na czas ładowania akumulatora.

 • Zwróć uwagę na rozmiar kół, mniejsze koła będą odpowiednie do jazdy po utwardzonych powierzchniach, ale większe zapewnią lepszy komfort użytkowania. 

 • Kupując elektryczny sprzęt do przemieszczania się koniecznie pamiętaj o kasku i ochraniaczach. Elektryczne hulajnogi pozwalają na jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h — skutki nieostrożnej jazdy mogą być groźne dla użytkownika bez kasku i dodatkowych ochraniaczy na kończyny. 

 • Zwróć uwagę na dopuszczalne obciążenie – czy pojazd jest przeznaczony dla dzieci czy dla dorosłych użytkowników.

 • Nie wybieraj dla dzieci modeli rozwijających zbyt dużą prędkość.

 • Sprawdź jakość wykonania – sprzęt powinien być stabilny i wykonany z materiałów solidnej jakości.

 • Sprawdź, czy maszyna oferowana za niewielką kwotę (sprzedawana w promocji, po dużej przecenie) jest równie solidnie wykonana, co wyroby znanych producentów.

 • Koniecznie zapoznaj się z instrukcją obsługi sprzętu i stosuj się do jej zaleceń. Nie wyrzucaj instrukcji — może się przydać w przyszłości w celu rozwiązania wątpliwości dotyczących użytkowania sprzętu.

Na podstawie materiału UOKiK

Twój kontrahent nie płaci za wykonane usługi? UOKiK może nałożyć na niego karęTwój kontrahent nie płaci za wykonane usługi? UOKiK może nałożyć na niego karę Dorota Kraskowska

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: