Jak stworzyć regulamin sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego – co powinien zawierać?

Błędy w regulaminach to powszechny problem wśród polskich sklepów internetowych. Według badań, może dotyczyć on nawet 70 proc. z nich. Co gorsza kary, jakie grożą przedsiębiorcom zaczynają się od 1,5 tysiąca złotych, a mogą sięgać nawet 10 proc. przychodów sklepu za ubiegły rok. Co więc powinien zawierać wzorcowy regulamin, aby właściciele sklepów internetowych mogli spać spokojnie?

Najczęściej spotykanym błędem, popełnianym przez rodzime e-sklepy, jest zawieranie w regulaminach klauzul niedozwolonych. Według najnowszych danych, trzy na pięć sklepów internetowych stosuje takie zapisy. Rejestr zakazanych zapisów prowadzi UOKiK i na chwilę obecną zwiera on ponad 5,5 tysiąca klauzul. Na tym jednak nie koniec, często zdarza się również, że przedsiębiorcy zapominają umieścić w regulaminach kluczowych informacji, wymaganych przez szereg ustaw. Podstawowym zestaw ustaw w oparciu o jakie należy konstruować regulamin to Kodeks Cywilny, Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Opracowując regulamin należy mieć również na uwadze ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawę o ochronie danych osobowych. Oprócz tych podstawowych aktów prawnych, istnieją jeszcze inne wytyczne, które należy brać pod uwagę tworząc regulamin sklepu.

Regulamin to umowa sprzedaży

W największym uproszczeniu regulamin sklepu internetowego jest umową zawieraną pomiędzy sprzedawcą, a jego klientem. Opisuje się w nim warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a także warunki sprzedaży. Warto zadbać o to, by był on łatwo dostępny dla użytkowników. W przeciwnym razie, gdy jego odnalezienie nie będzie możliwe, nie będą oni musieli przestrzegać jego zapisów. Dobrą praktyką jest zamieszczenie treści regulaminu dodatkowo w formie załącznika, by użytkownik mógł zapisać go na dysku komputera. Zabronione jest natomiast stosowanie skryptów i innych rozwiązań, które blokują możliwość pobrania jego treści.

Co każdy regulamin zawierać powinien

W regulaminie powinna znaleźć się pełna informacja o przedsiębiorcy, który jest stroną zawieranej umowy. Każdy dobrze przygotowany regulamin powinien jasno określać moment, w którym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży oraz opisywać jej warunki. Konieczne jest opisanie dostępnych metod dostawy i płatności. Musi informować o terminie, w jakim klient może odstąpić od umowy tj. minimum 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. Konieczne jest też określenie w nim wyjątków kiedy uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje lub wskazanie okoliczności w jakich konsument uprawnienie do odstąpienia będzie tracił. Powinniśmy podać również jak i gdzie można składać reklamację, wraz z opisem całej procedury reklamacyjnej.

Sprzedaż produktów w internecie i świadczenie usług

Sklepy internetowe w swoich regulaminach często nie opisują ważnego aspektu swojej działalności, a mianowicie tego, że oprócz sprzedaży towarów, świadczą również usługi drogą elektroniczną. To oczywisty błąd, gdyż już samo prowadzenie konta klienta jest w świetle prawa usługą. Nie wolno zapominać również o newsletterach, służących zwiększeniu lojalności i sprzedaży. Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także możliwość zamieszczenia opinii o zakupionym produkcie. Dlatego każdy regulamin sklepu powinien zawierać szczegółowy opis usług, zakres oraz warunki ich świadczenia. Konieczne jest też określenie wymogów technicznych, jakie powinien spełnić klient, by móc korzystać ze sklepu internetowego oraz opisać przebieg postępowania reklamacyjnego.

10 najważniejszych wymogów prawnych w sprzedaży internetowej

  1. Należy podać pełną nazwę firmy, adres jej siedziby, adres rejestrowy oraz adres e-mail.
  2. Należy określić w regulaminie prawa i obowiązki klienta oraz samego sprzedawcy.
  3. Nie wolno zmieniać warunków sprzedaży po złożeniu zamówienia, m.in. ceny towaru, kosztów dostawy czy cech fizycznych produktu.
  4. Klientowi przysługuje 14 dni na to, by poinformować o chęci zwrócenia towaru. Od tego momentu ma on 2 tygodnie na odesłanie go do sklepu, a sprzedawca powinien w tym czasie zwrócić mu pieniądze.
  5. Koszt odesłania towaru, w przypadku zwrotu, pokrywa klient. Sklep natomiast zwraca koszt zakupu oraz wysłania produktów do klienta.
  6. Klient może rozpakować produkt oraz sprawdzić poprawność jego działania czy np. przymierzyć ubranie. Wyjątkiem jest jednak żywność z krótkim terminem ważności, płyty CD i DVD i inne nośniki, których nie można zwrócić po rozpakowaniu oraz produkty przygotowane na zamówienie klienta, gdzie klient określał indywidualne cechy towaru.
  7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez 24 miesiące liczone od daty odebrania towaru.
  8. Sklep pokrywa koszty transportu reklamowanego towaru w obie strony.

 

Zmiana przepisów prawa

Od czerwca 2020 roku wejdą w życie nowe przepisy prawa, które nałożą na przedsiębiorców dodatkowe wymogi informacyjne. Błędy w zakresie ich implementacji mogą narazić sklep na wymierne straty np. poprzez wydłużonego do roku prawa odstąpienia od umowy przy braku odpowiedzialności ze strony klienta za zmniejszenie wartości towaru lub wręcz uznania umowy za nieważną. Nowe obowiązki mają m.in. na celu wymuszenie na sklepach informowania klientów o ich prawach. Sprzedawcy powinni zadbać o to, by komunikacja pomiędzy sklepem, a klientem była jednoznaczna i aby spełniała wymogi nowych przepisów.
Dodatkowo po stronie Sprzedawcy będzie obowiązek dowodowy, że odpowiednio wywiązał się z wymogów informacyjnych.

Blogi tematyczne

Prawo konsumenckie 2021
Blog ochrona danych osobowych
Prawo konsumenckie
RODO Magazyn
Poradnik: wszystko o zgodzie RODO i obowiązkach informacyjnych RODO