Jeden z grzechów głównych sprzedawców

Co czwarty ze sprzedawców nie informuje klientów o tym, co zrobić ze starym sprzętem przy zakupie nowego. Tak wynika z kontroli Inspekcji Handlowej, która wzięła pod lupę ponad 1000 przedsiębiorców i sprawdziła, czy odpowiednio informują o utylizacji elektrośmieci oraz miejscach ich zbiórki.

Jeden z grzechów głównych sprzedawców
Monika Świetlińska 1 czerwca 2022

Prawo a przedsiębiorcy

Coraz poważniej podchodzi się do tematów związanych z ochroną środowiska. Wprowadzanych jest coraz więcej obowiązków dla przedsiębiorców w zakresie postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym lub elektronicznym.

- Tego typu regulacje prawne służą ochronie środowiska, zwiększają świadomość przedsiębiorców i prowadzą do ukształtowania dobrych praktyk w zakresie segregacji produktów wśród konsumentów - przekazuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Zmiany unijnych ram dotyczących odpadów. Stanowisko Ecommerce EuropeZmiany unijnych ram dotyczących odpadów. Stanowisko Ecommerce EuropeMonika Świetlińska

Nie powinno więc dziwić, że systematycznie wykonywane są kontrole organów do tego uprawnionych. - Systematyczne działania ze strony organów kontrolnych przyczyniają się do zwiększenia świadomości przedsiębiorców i mogą powstrzymywać przed wprowadzeniem na rynek niewłaściwie oznakowanych produktów a także do utrwalenia obowiązujących zasad w zakresie segregacji wyrobów elektrycznych i elektronicznych — zaznacza UOKiK.

Zgodnie z planem

- Inspekcja Handlowa w 2021 roku, zgodnie z planem kontroli, przeprowadziła na terenie całego kraju całoroczną kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Sprawdzono łącznie 1041 przedsiębiorców, stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości u 271 z nich, tj. 26 procent — relacjonuje urząd.

Okazało się także, że choć wszyscy kontrolowani deklarowali, że zgodnie z przepisami bezpłatnie przyjmują zużyty sprzęt, to nie wszyscy wywiązywali się z nałożonych na nich obowiązków informacyjnych, tak istotnych z punktu widzenia konsumentów.

BDO. Zmiany 2022, o których musisz wiedzieć. Surowsze sankcje za błędy w ewidencjiBDO. Zmiany 2022, o których musisz wiedzieć. Surowsze sankcje za błędy w ewidencjiMonika Świetlińska

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

- W tym zakresie sprawdzono, czy w widocznym miejscu, w punkcie sprzedaży, znajdowała się informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu, a także czy wskazano, że dystrybutor jest zobowiązany do: nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, czy nieodpłatnego przyjęcia (w placówkach o powierzchni powyżej 400 m2 lub w ich pobliżu) zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, bez konieczności zakupu nowego sprzętu (w przypadku sprzętów, których każdy z wymiarów nie przekracza 25 cm) - podaje UOKiK.

Wyniki kontroli

Okazuje się, że nie wszyscy, zgodnie z wymaganiami, umieścili w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacje dla konsumentów o swoich obowiązkach w zakresie nieodpłatnego przyjęcia i odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- Sprawdzono także umieszczenie w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość, czy taką informację umieszczono na stronie internetowej lub w formie komunikatu, stwierdzając, że 159 przedsiębiorców nie umieściło takich informacji - przekazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Za nieprawidłowości 142 przedsiębiorstwa zapłacą kary pieniężne w łącznej kwocie 758 tys. zł. W 27 przypadkach odstąpiono od wymierzenia kary, stwierdzając znikomość naruszenia prawa.

BDO w praktyce. Jakie błędy firmy popełniają najczęściej? Ile ich to kosztuje?BDO w praktyce. Jakie błędy firmy popełniają najczęściej? Ile ich to kosztuje?Monika Świetlińska

5 najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy

  1. Konsument, który kupił nowy sprzęt (elektroniczny lub elektryczny) ma prawo oddać sprzedawcy swój stary sprzęt, a sprzedawca ma obowiązek go przyjąć lub odebrać (jeśli zakup realizowany był z usługą dostawy) – pod warunkiem, że sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co zakupiony sprzęt.
  2. Konsument może przynieść swój stary sprzęt do sklepu, bez konieczności kupienia w tym sklepie nowego sprzętu – pod warunkiem, że żaden z wymiarów sprzętu nie przekracza 25 cm – obowiązek dotyczy punktów sprzedaży sprzętu dla gospodarstw domowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400 m2.
   1. Sprzedawca ma obowiązek umieścić w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacje o obowiązkach w zakresie przyjmowania zużytego sprzętu.
    1. W punkcie sprzedaży sprzętu powinna znaleźć się informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu.
     1. Na stronie internetowej, przez którą konsument dokonuje zakupu sprzętu, musi znaleźć się informacja o punktach jego zbierania.

      Czy ten artykuł był przydatny?

      Tagi: prawo
      Udostępnij: