Regulamin aplikacji mobilnej - czy każdy e-sklep musi go mieć?

Już na etapie projektowania aplikacji mobilnej należy z prawnikiem skonsultować, czy rozwiązanie, które chcesz wdrożyć, jest opracowane zgodnie z prawem, czy projekt jest poprawnie przygotowany. Dlaczego to tak istotne?

Regulamin aplikacji mobilnej - czy każdy e-sklep musi go mieć?
Monika Świetlińska 28 października 2022

Regulamin szyty na miarę

Kiedy wdrażasz nowe rozwiązanie, które pozwoli Ci docelowo na generowanie wyższych przychodów, musisz mieć absolutną pewność, że po drodze nie zaskoczą Cię nieplanowane koszty lub stracony czas, na przykład, na naniesienie poprawek, a w dalszej perspektywie nawet kary pieniężne za luki czy pomyłki będące rezultatem nieznajomości prawa.

Standardem e-sklepu, przynoszącym wiele korzyści, staje się jego wersja mobilna. Jak podaje “Digital 2022”, ponad dwie trzecie, tj. 67%, światowej populacji korzysta obecnie z telefonu komórkowego, a liczba unikalnych użytkowników na początku 2022 roku wyniosła 5,31 miliarda nowych użytkowników smartfonów od tego czasu w 2021 roku. Globalna suma wzrosła o 1,8% w ciągu ostatnich 12 miesięcy – o 95 mln nowych użytkowników.

Przyszłość m-sklepów. Dlaczego musisz rozważyć dostosowanie sklepu do smartfonów?Przyszłość m-sklepów. Dlaczego musisz rozważyć dostosowanie sklepu do smartfonów?Monika Świetlińska

Rezygnowanie z tego kanału dotarcia do nowych klientów byłoby strzałem w stopę. Wdrażając jednak aplikacje mobilne, trzeba mieć pewność, że wszystko na etapie projektowania jest zgodne ze standardami, z prawem, z oczekiwaniami klientów, którzy są dziś niezwykle wymagający. Również, jeśli chodzi o ich prawa, ale również obowiązki. Spis praw i obowiązków nie może być kopią zaczerpniętą z innych aplikacji sklepów internetowych. Taki regulamin musi być dokładnie przystosowany do wymagań konkretnego oprogramowania. 

To znaczy jaki?

  1. Przygotowany na podstawie indywidualnej analizy funkcjonalności oraz modelu biznesowego i prawnego. 
  2. Opracowany na bazie informacji, jak wygląda ścieżka klienta konkretnego sklepu.
   1. Przygotowany na podstawie weryfikacji konkretnego sklepu przez eksperta.
    1. Napisany przez osobę, która świetnie zna i rozumie prawo konsumenckie.
     1. Dostosowany do języka konsumentów, jasny, przejrzysty.
      1. Oparty na bieżących wymaganiach prawnych i aktualizowany, kiedy jest taka potrzeba.
       1. Za który odpowiadać będzie jego twórca.
        1. Powstały na fundamencie współpracy sklepu i osoby tworzącej dokument.

         Brak regulaminu = koszty

         Regulamin aplikacji mobilnej to gwarancja, że e-sklep ma prawo po swojej stronie. Zresztą, posiadanie takiego dokumentu to obowiązek każdego podmiotu, który korzysta z aplikacji, ponadto zabezpiecza jego interesy, a także stawia granice odpowiedzialności w stosunku do konsumentów.

         Nowe przepisy dla e-commerce od 2023 roku. Na jakie zmiany musisz się przygotować?Nowe przepisy dla e-commerce od 2023 roku. Na jakie zmiany musisz się przygotować?Monika Świetlińska

         Wynika to m.in. z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy “Prawo telekomunikacyjne”, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów czy RODO.

         Regulamin aplikacji mobilnej ważny jest z kilku powodów:

          Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

          zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

          • to umowa zastępująca tradycyjną umowę pomiędzy stronami, czyli operatorem aplikacji czy usługodawcą (e-sklepem) a użytkownikami (konsumentami) i zawierana drogą elektroniczną,
          • reguluje wzajemne prawa i obowiązki e-sklepu i jego klientów, a także przedmiot jej funkcjonowania, cel i specyfikę działania,
           • wskazuje odpowiedzialność obu stron oraz, kiedy ta odpowiedzialność nie obowiązuje,
            • określa kwestie praw autorskich do aplikacji mobilnej i zakresu korzystania z niej przez klientów,
             • otwiera możliwość korzystania z aplikacji przez konsumenta, co przekłada się na poszerzenie grona potencjalnych klientów,
              • pomaga uniknąć stosowania klauzul abuzywnych godzących w prawa konsumentów,
               • i na koniec: za brak regulaminu, co jest niezgodne z art. 24. ust. 2 pkt. 2 u.o.k.k., grozi sankcja przewidziana w przepisach ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Chodzi o karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca, choćby nieumyślnie dopuścił się praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 UOKiK, tzn. nie posiadał regulaminu.

               Co powinien zawierać regulamin aplikacji?

               Jeżeli Twój e-sklep ma własną aplikację mobilną, musisz wyczerpać obowiązek informacyjny względem użytkowników. W regulaminie aplikacji należy zawrzeć następujące informacje: 

                1. dane dotyczące właściciela aplikacji,
                2. zasady korzystania z aplikacji,
                 1. warunki techniczne funkcjonowania,
                  1. sposoby zawierania umowy i sposoby zakładania konta użytkownika,
                   1. prawa i obowiązki użytkowników,
                    1. w przypadku płatnych aplikacji — sposoby płatności,
                     1. w przypadku płatnych usług — prawo odstąpienia dla konsumentów i jego wyłączenia,
                      1. tryb reklamacyjny,
                       1. odpowiedzialność stron,
                        1. postanowienia dotyczące praw autorskich do aplikacji mobilnej. 

                         Własna polityka prywatności sklepów na AllegroWłasna polityka prywatności sklepów na AllegroMonika Świetlińska

                         Jeśli chodzi o kwestie prawa odstąpienia od umowy, to można tutaj skorzystać z prawnego wyłączenia możliwości odstąpienia od umowy, bo zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli wyraził zgodę na świadczenie usług przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy.

                         Stąd więc wziąć taki regulamin?

                         Oczywiście, jako właściciel, możesz taki regulamin napisać samodzielnie, posiłkując się schematami z internetu. Pytanie, na ile trafisz z dostosowaniem go do potrzeb aplikacji, która powstała na bazie indywidualnego zapotrzebowania sklepu i jego klientów. Na ile w sposób wyczerpujący zawarte zostały te informacje, które dotyczą bardzo konkretnych elementów oprogramowania i czy w ogóle wszystkie zostały szczegółowo opisane w regulaminie.

                         Wydaje się, że najrozsądniej jest jednak zlecić napisanie regulaminu prawnikowi wyspecjalizowanemu w prawie konsumenckim. Przygotuje taki dokument, który nie budzi wątpliwości i zapewni Ci, jak i Twoim klientom 100% bezpieczeństwo.

                         Czy ten artykuł był przydatny?

                         Tagi: prawo
                         Udostępnij: