Rękojmia 2023, czyli reklamacja po nowemu. Dyrektywa towarowa

Dyrektywa towarowa, zmieniająca podejście do rękojmi, bardziej “uderzyła” w sklepy niż w konsumenta. Choć przyznać trzeba, że dzięki ujednoliceniu przepisów choćby w zakresie reklamacji, w Unii Europejskiej prawo w tym zakresie będzie takie samo, a co za tym idzie ułatwi to sprzedawcom rozwijać globalizację handlu. Co musisz wiedzieć na temat nowego prawa związanego z rękojmią, które już obowiązuje w Polsce?

Rękojmia 2023, czyli reklamacja po nowemu. Dyrektywa towarowa
Monika Świetlińska 14 lutego 2023

Słowem wstępu. Przede wszystkim rękojmia

Minął pierwszy miesiąc obowiązywania kilku dyrektyw europejskich, które za pośrednictwem m.in. ustawy o prawach konsumentów weszły w życie również w Polsce. Najgłośniejsza z nich — dyrektywa Omnibus — jest istotna dla sklepów, ponieważ ujednolica i ulepsza prawne ram regulujące rynki wewnętrzne UE, co pozwala na łatwiejsze prowadzenie działalności handlowej, poprawia jakość produktów, zwiększa zaufanie konsumentów, chroni ich interesy i umożliwia łatwiejsze przestrzeganie przepisów. Nie inaczej jednak jest z pozostałymi dyrektywami, wdrożonymi już do systemu prawnego w Polsce: dyrektywą cyfrową, dyrektywą dla dostawców usług płatniczych, dyrektywą DAC7 i wspomnianą już dyrektywą towarową.

Dyrektywa Omnibus. Zmiany od 1 stycznia 2023Dyrektywa Omnibus. Zmiany od 1 stycznia 2023Monika Świetlińska

Dyrektywa towarowa Unii Europejskiej daje sklepom jednolite prawo przede wszystkim w zakresie rękojmi we wszystkich krajach członkowskich UE, co umożliwia im prowadzenie działalności na rynku europejskim bez konieczności dostosowywania się do różnych przepisów krajowych. 

Ponadto, dyrektywa ta wprowadza jednolite standardy dla sprzedawców w zakresie informowania konsumentów o ich prawach w zakresie rękojmi, co zwiększa przejrzystość i przewidywalność dla obu stron. Wreszcie, dyrektywa ta umożliwia sprzedawcom współpracę z producentami w celu rozwiązania problemów związanych z wadami produktów, co może prowadzić do lepszej jakości produktów i zwiększonego zaufania konsumentów.

Od 1 stycznia 2023 roku zapisy prawa w zakresie rękojmi znajdziemy nie w Kodeksie cywilnym, jak było do tej pory, a w Ustawie o prawach konsumentów. Celem tej zmiany jest spójność i porządek w kwestii relacji między sprzedawcą a konsumentem.

Przyjrzyjmy się kilku zasadniczym zmianom w ramach dyrektywy towarowej.

Najpierw wymiana lub naprawa, później zwrot pieniędzy

Do tej pory konsument mógł od razu żądać zwrotu pieniędzy za uszkodzony produkt. Zgodnie z dyrektywą, w przypadku stwierdzenia wady produktu konsument może żądać naprawy lub wymiany produktu, tzn. najpierw sprzedawca będzie rozpatrywał reklamację w kategorii naprawy czy wymiany produktu, a jeśli to nie jest możliwe lub odmówi naprawy, dopiero wówczas będzie musiał zwrócić pieniądze. 

W przypadku reklamacji sklep ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na żądanie konsumenta w określonym czasie i dokonać wszelkich starań, aby rozwiązać problem. Jeśli konsument żąda naprawy lub wymiany, sklep powinien umożliwić to w odpowiednim czasie. 

Za nieuczciwe i błędne oznaczanie cen grożą kary nawet do 10% obrotuZa nieuczciwe i błędne oznaczanie cen grożą kary nawet do 10% obrotuMonika Świetlińska

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Sklep odpowiada za wady produktu, które istniały w momencie przekazania go konsumentowi. Dyrektywa towarowa Unii Europejskiej zapewnia sklepom jasne wytyczne i ujednolica standardy w całej UE, co umożliwia lepszą ochronę praw obu stron.

Reklamacja na koszt sklepu

Dyrektywa towarowa zakłada również, że to sklep będzie musiał odebrać od konsumenta na swój koszt reklamowany towar.

W przypadku reklamacji sklep zazwyczaj ponosi koszty związane z odebraniem reklamowanego towaru. Dyrektywa towarowa Unii Europejskiej nakłada na sklep obowiązek dokonania wszelkich starań, aby rozwiązać problem i umożliwić konsumentowi wybranie jednego z uprawnień, takich jak naprawa, wymiana lub zwrot pieniędzy. 

W przypadku, gdy konsument żąda naprawy lub wymiany, sklep powinien umożliwić to, nie tylko w odpowiednim czasie, ale i ponieść koszty związane z odebraniem i dostarczeniem towaru. Jeśli konsument żąda zwrotu pieniędzy, sklep powinien zwrócić konsumentowi wszystkie wydane przez niego środki, w tym koszty dostawy.

Sklep i dowody na zgodność z umową

Dyrektywa towarowa Unii Europejskiej zmieniła zasady dotyczące rękojmi i ustanowiła, że to na sprzedawcę (sklep) spoczywa obowiązek udowodnienia, że produkt jest zgodny z umową, a nie na konsumenta. Wcześniej konsument musiał udowodnić, że wada produktu istniała już w momencie jego nabycia. 

Polityka prywatności to ważny dokument

zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

Teraz to sprzedawca ma 2 lata na udowodnienie, że produkt jest zgodny z umową. Zmiana ta jest niekorzystna dla sprzedawcy, bo to konsumentowi daje mu więcej pewności i ochrony w przypadku reklamacji.

Sklep ma mniej czasu

Teraz sklep ma jeszcze mniej czasu na udzielenie odpowiedzi na reklamację konsumenta — do 14 dni. Wcześniej miał na to 30 dni. Teraz każdy konsument musi poczekać dwa tygodnie, wiedząc jednocześnie, jakie są jego dalsze możliwości, jeśli reklamacja zostanie odrzucona.

Regulamin aplikacji mobilnej — czy każdy e-sklep musi go mieć?Regulamin aplikacji mobilnej — czy każdy e-sklep musi go mieć?Monika Świetlińska

W ramach dyrektywy towarowej, konsument może również skorzystać z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, takich jak mediacja lub sądy konsumenckie, aby uzyskać rozwiązanie swojego problemu w przypadku, gdy nie jest zadowolony z odpowiedzi sklepu. 

Ponadto, dyrektywa ta zobowiązuje sprzedawców (sklepy) do dostarczenia konsumentom jasnych informacji o swoich obowiązkach i prawach w zakresie rękojmi i reklamacji, co powinno ułatwić im uzyskanie satysfakcjonującego rozwiązania w przypadku problemów z zakupionym towarem.

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: