nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Rzetelny Blog - strona 3

 • Artykuł Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych cz. 1

  Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych cz. 1

  Data: 24 września 2018 Autor: -

  1 lipca br. weszła w życie ustawa z 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę z 29 sierpnia 1997 roku. Co w praktyce oznaczają pojęcia „imprezy turystyczne” i „powiązane usługi turystyczne”? Kiedy przepisy ustawy znajdą zastosowanie?

  więcej
 • Artykuł Dni kalendarzowe czy dni robocze, czyli jak obliczamy bieg terminów?

  Dni kalendarzowe czy dni robocze, czyli jak obliczamy bieg terminów?

  Data: 4 września 2018 Autor: -

  Kodeks cywilny określa sposób obliczania terminów. Ustawowa zasada ma ogromne znaczenie z punktu widzenia działalności przedsiębiorcy. Będzie ona bowiem miała zastosowanie na przykład do wykonywania przez kupujących uprawnień wynikających z ustawy o prawach konsumenta oraz z gwarancji. Jeśli nie zostało wskazane wprost, jak liczymy bieg terminów?

  więcej
 • Artykuł Wkrótce korzystna dla konsumentów zmiana w przepisach w zakresie rękojmi

  Wkrótce korzystna dla konsumentów zmiana w przepisach w zakresie rękojmi

  Data: 4 września 2018 Autor: -

  Trwają prace nad zmianą przepisów kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. Projektowana regulacja powoduje, że w przypadku skierowania przez konsumenta do sprzedawcy roszczenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi w postaci wymiany wadliwego towaru na nowy, termin odpowiedzialności sprzedawcy z będzie biegł od początku z dniem wydania towaru wolnego od wad. Motywacją do zmian była ochrona konsumenta. A co te zmiany oznaczają dla sprzedawców?

  więcej
 • Artykuł Jakie warunki należy spełnić, aby umowa przez telefon została skutecznie zawarta?

  Jakie warunki należy spełnić, aby umowa przez telefon została skutecznie zawarta?

  Data: 25 lipca 2018 Autor: -

  Po wejściu w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku ustawy o prawach konsumenta (dalej jako u.p.k.), zasady dotyczące zawierania umów przez telefon uległy gruntownej zmianie. Mimo że powyższe przepisy obowiązują już stosunkowo długo to praktyka pokazuje, że ich stosowanie niezmiennie budzi wiele wątpliwości.

  więcej
 • Artykuł Sprzedaż

  Sprzedaż "2 w 1", czyli promocje wiązane

  Data: 24 lipca 2018 Autor: -

  Sprzedawcy stosują różnego rodzaju akcje promocyjne i marketingowe mające na celu zwiększenie sprzedaży, rozpoznawalności marki czy też zintensyfikowanie swojej konkurencyjności na rynku. Jedną z takich metod stosowanych przez przedsiębiorców jest sprzedaż wiązana. Polega ona na definiowaniu produktów powiązanych i zniżek obowiązujących przy zakupie takich produktów.

  więcej
 • Artykuł Pozasądowe rozwiązywanie sporów od 10 stycznia 2017

  Pozasądowe rozwiązywanie sporów od 10 stycznia 2017

  Data: 14 listopada 2016 Autor: -
  Zmiany dla przedsiębiorców i konsumentów. Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, została już podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zmiana obejmie wszelkie zaistniałe na rynku spory, wynikające z umów sprzedaży rzeczy, świadczenia usług, w tym także umów zawartych przez Internet, czy z przedsiębiorcą z innego kraju. więcej
Bezpłatny audyt regulaminu