nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Prawnik Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Prawo Konsumenckie Rzetelny Konkurs

Rzetelny Blog - strona 2

 • Artykuł Dni kalendarzowe czy dni robocze, czyli jak obliczamy bieg terminów?

  Dni kalendarzowe czy dni robocze, czyli jak obliczamy bieg terminów?

  Data: 04 września 2018 Autor: Anna Stępniewska

  Kodeks cywilny określa sposób obliczania terminów. Ustawowa zasada ma ogromne znaczenie z punktu widzenia działalności przedsiębiorcy. Będzie ona bowiem miała zastosowanie na przykład do wykonywania przez kupujących uprawnień wynikających z ustawy o prawach konsumenta oraz z gwarancji. Jeśli nie zostało wskazane wprost, jak liczymy bieg terminów?

  więcej
 • Artykuł Wkrótce korzystna dla konsumentów zmiana w przepisach w zakresie rękojmi

  Wkrótce korzystna dla konsumentów zmiana w przepisach w zakresie rękojmi

  Data: 04 września 2018 Autor: Anna Stępniewska

  Trwają prace nad zmianą przepisów kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. Projektowana regulacja powoduje, że w przypadku skierowania przez konsumenta do sprzedawcy roszczenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi w postaci wymiany wadliwego towaru na nowy, termin odpowiedzialności sprzedawcy z będzie biegł od początku z dniem wydania towaru wolnego od wad. Motywacją do zmian była ochrona konsumenta. A co te zmiany oznaczają dla sprzedawców?

  więcej
 • Artykuł Jakie warunki należy spełnić, aby umowa przez telefon została skutecznie zawarta?

  Jakie warunki należy spełnić, aby umowa przez telefon została skutecznie zawarta?

  Data: 25 lipca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Po wejściu w życie w dniu 25 grudnia 2014 roku ustawy o prawach konsumenta (dalej jako u.p.k.), zasady dotyczące zawierania umów przez telefon uległy gruntownej zmianie. Mimo że powyższe przepisy obowiązują już stosunkowo długo to praktyka pokazuje, że ich stosowanie niezmiennie budzi wiele wątpliwości.

  więcej
 • Artykuł Sprzedaż

  Sprzedaż "2 w 1", czyli promocje wiązane

  Data: 24 lipca 2018 Autor: Rafał Stępniewski

  Sprzedawcy stosują różnego rodzaju akcje promocyjne i marketingowe mające na celu zwiększenie sprzedaży, rozpoznawalności marki czy też zintensyfikowanie swojej konkurencyjności na rynku. Jedną z takich metod stosowanych przez przedsiębiorców jest sprzedaż wiązana. Polega ona na definiowaniu produktów powiązanych i zniżek obowiązujących przy zakupie takich produktów.

  więcej
 • Artykuł Pozasądowe rozwiązywanie sporów od 10 stycznia 2017

  Pozasądowe rozwiązywanie sporów od 10 stycznia 2017

  Data: 14 listopada 2016 Autor: Anna Stępniewska
  Zmiany dla przedsiębiorców i konsumentów. Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, została już podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zmiana obejmie wszelkie zaistniałe na rynku spory, wynikające z umów sprzedaży rzeczy, świadczenia usług, w tym także umów zawartych przez Internet, czy z przedsiębiorcą z innego kraju. więcej
 • Artykuł Minister Rozwoju wydał nowe rozporządzenie w sprawie sprzętu elektrycznego

  Minister Rozwoju wydał nowe rozporządzenie w sprawie sprzętu elektrycznego

  Data: 20 czerwca 2016 Autor: Anna Stępniewska

  Rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego określa nowe wymagania dla tego rodzaju sprzętu, procedur oceny zgodności oraz zakresu dokumentacji technicznej sprzętu elektrycznego. Rozporządzenie weszło w życie 9 czerwca br.

  więcej
Bezpłatny audyt regulaminu