Czy od 1 stycznia 2024 szykują się zmiany w prawie e-commerce?

Prawo e-commerce w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, jest pod ciągłym wpływem rozwijającego się rynku cyfrowego. W ostatnich latach obserwowaliśmy istotne zmiany, które miało ogromny wpływ na sposób, w jaki funkcjonują firmy z branży. Na tym nie koniec, bo wraz z nowym rokiem czekają nas kolejne aktualizacje prawa. Przyjrzyjmy się tym najważniejszym — które mogą wpłynąć na działalność e-sklepów w 2024 roku. 

Czy od 1 stycznia 2024 szykują się zmiany w prawie e-commerce?
Monika Świetlińska 14 grudnia 2023

Zmiany w stawkach VAT, nowe regulacje dotyczące opakowań jednorazowego użytku, wprowadzenie podatku minimalnego itd. – każda z tych zmian niesie za sobą konieczność dostosowania strategii biznesowych i operacyjnych. Właściciele e-sklepów muszą być na bieżąco z przepisami, aby zapewnić zgodność swojej działalności z prawem i uniknąć potencjalnych kar. W tym artykule omówimy, jak te nadchodzące zmiany mogą wpłynąć na rynek e-commerce i co przedsiębiorcy mogą zrobić, aby się do nich przygotować.

Wpływ Unii Europejskiej na polskie prawo

Wpływ Unii Europejskiej na polskie prawo, szczególnie w obszarze e-commerce, jest znaczący i wielowymiarowy. Jako członek Unii Europejskiej, Polska jest zobowiązana do implementacji dyrektyw i regulacji UE do swojego systemu prawnego. To sprawia, że zmiany wprowadzane na poziomie europejskim mają bezpośredni wpływ na krajowe przepisy, co jest szczególnie widoczne w dynamicznie rozwijającej się branży e-commerce.

Twój e-sklep jest gotowy na nowe zwyczaje płatnicze konsumentów?Twój e-sklep jest gotowy na nowe zwyczaje płatnicze konsumentów?Monika Świetlińska

Jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest harmonizacja prawa, by zapewnić jednolity rynek na terenie UE. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą łatwiej prowadzić działalność transgraniczną, a konsumenci korzystają z jednolitych standardów ochrony i obsługi. Przedsiębiorcy muszą dostosować swoje platformy, procesy i polityki do tych wymogów, aby zapewnić zgodność z prawem i uniknąć sankcji.

Zwalczanie oszustw związanych z VAT w sektorze e-commerce

Od stycznia 2024 roku w Polsce wejdą w życie nowe regulacje dotyczące księgowości e-commerce, które mają na celu lepsze dostosowanie systemu podatkowego do realiów rynku cyfrowego oraz zwiększenie współpracy administracyjnej w zakresie VAT. 

Zmiany te są implementacją dyrektywy Rady (UE) 2020/284 z 18 lutego 2020 r., mającej na celu skuteczniejsze zwalczanie oszustw związanych z VAT w sektorze e-commerce.

Ważną zmianą jest wprowadzenie obowiązków dla dostawców usług płatniczych, którzy będą musieli prowadzić ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych za każdy kwartał. Obowiązek ten dotyczy dostawców, którzy w ciągu kwartału dokonają ponad 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego odbiorcy płatności. 

Ewidencja ma charakter elektroniczny i zawierać będzie szczegółowe dane, takie jak kod BIC lub inny identyfikator dostawcy, dane odbiorcy płatności, numer identyfikacyjny odbiorcy podatkowego, IBAN odbiorcy lub inny identyfikator, adres odbiorcy płatności, a także szczegółowe dane dotyczące płatności transgranicznych i zwrotów płatności.

Dostawcy usług płatniczych będą również zobowiązani do przechowywania ewidencji w formie elektronicznej przez okres 3 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym dokonano płatności. Udostępnianie ewidencji będzie odbywać się zgodnie z regulacjami Rady (UE) nr 904/2010.

E-handel w Rejestrze Dłużników. Zaległości na 400 mln złE-handel w Rejestrze Dłużników. Zaległości na 400 mln zł Monika Świetlińska

Dla firm działających w sektorze e-commerce nowe przepisy oznaczają konieczność dostosowania się do nowych wymogów. Wymaga to zapoznania się z nowymi przepisami, aktualizacji systemów księgowych oraz IT, a także szkolenia pracowników z zakresu nowych obowiązków. 

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Celem tych zmian jest zwiększenie transparentności transakcji oraz skuteczniejsze zwalczanie oszustw podatkowych, co oznacza konieczność dostosowania się do nowych wymogów, ale także możliwość skorzystania z nowych narzędzi i mechanizmów wspierających działalność firm e-commerce.

Podatek minimalny 

Również od 1 stycznia 2024 roku wchodzi w życie nowa forma opodatkowania CIT w Polsce, znana jako podatek minimalny. Ta zmiana prawna będzie miała znaczący wpływ na sektor e-commerce, szczególnie na spółki, które ponoszą straty z działalności operacyjnej lub osiągają niską rentowność.

Podatek minimalny obejmie spółki, które nie generują zysku z działalności operacyjnej lub których rentowność jest niska. Wynik podatkowy dla celów podatku minimalnego będzie obliczany na innych zasadach niż w przypadku klasycznego CIT. 

Oznacza to, że niektóre pozycje kosztowe, które są zwykle odliczane przy obliczaniu CIT, mogą być wyłączone z kalkulacji podatku minimalnego. 

W rezultacie, nawet jeśli spółka wykazuje stratę w zeznaniu CIT-8, może być zobowiązana do zapłaty podatku minimalnego.

Ustawodawca przewidział również szereg wyłączeń z opodatkowania podatkiem minimalnym. W grupie zwolnionej znajdą się m.in. mali podatnicy CIT, spółki rozpoczynające działalność gospodarczą, podmioty raportujące stratę tylko przejściowo, oraz te, które charakteryzują się niską rentownością ze względu na specyfikę swojej branży.

Dla firm e-commerce, wprowadzenie podatku minimalnego może oznaczać konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy ich sytuacji finansowej. Będzie to wymagało zrozumienia nowych regulacji i oceny, czy i w jakiej wysokości podatek minimalny będzie miał zastosowanie do ich działalności. Ponadto, ze względu na to, że podatek minimalny będzie wyliczany niezależnie od klasycznego CIT, firmy mogą potrzebować opracowania nowych narzędzi księgowych i podatkowych, aby prawidłowo obliczyć swoje zobowiązania podatkowe.

Dyrektywa Single-Use Plastics

Od 1 stycznia 2024 roku w Polsce wchodzi w życie także nowa regulacja wynikająca z implementacji Dyrektywy SUP (Single-Use Plastics), czyli tzw. „Dyrektywy Plastikowej”. Ta zmiana prawna będzie miała istotne konsekwencje dla sektora e-commerce, szczególnie dla przedsiębiorstw działających w branży handlowej i gastronomicznej.

Nowe regulacje dotyczące recyklingu opakowań. Będą kary?Nowe regulacje dotyczące recyklingu opakowań. Będą kary? Monika Świetlińska

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy będą zobowiązani do pobierania opłaty od konsumentów (użytkowników końcowych) przy wydawaniu napojów i żywności w jednorazowych kubkach lub pojemnikach z tworzyw sztucznych. Ta opłata ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i zmniejszenie zużycia plastiku. Dodatkowo, od 1 lipca 2024 roku, przedsiębiorcy będą musieli zapewnić konsumentom dostępność alternatywnego opakowania, które nie jest wykonane z jednorazowego tworzywa sztucznego.

Nowe przepisy wprowadzają również roczne opłaty dla podmiotów wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Opłaty te mają pokryć koszty zagospodarowania odpadów powstałych z tych produktów. Przedmiotem opodatkowania będą m.in. pojemniki na żywność, kubki na napoje, chusteczki nawilżane, balony, wyroby tytoniowe z elementami plastikowymi oraz lekkie torby na zakupy.

Ponadto, niektórzy przedsiębiorcy będą zobowiązani do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych, mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej. Obowiązek ten dotyczyć będzie m.in. producentów wyrobów tytoniowych z plastikowymi elementami, chusteczek nawilżanych, balonów, lekkich toreb plastikowych, podpasek higienicznych, tamponów oraz narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne. Dodatkowo, przedsiębiorcy objęci tymi opłatami będą musieli spełniać dodatkowe obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.

Warto również zwrócić uwagę, że od 1 stycznia 2025 roku wejdą w życie przepisy dotyczące systemu kaucyjnego dla niektórych opakowań. System ten będzie dotyczył przedsiębiorców wprowadzających do obrotu napoje w określonych opakowaniach oraz jednostek handlowych pobierających kaucje za te opakowania. Kaucja będzie zwracana konsumentowi w dowolnym punkcie zbiórki, bez konieczności okazania paragonu.

Polityka prywatności to ważny dokument

zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

Dla sektora e-commerce, te zmiany oznaczają konieczność dostosowania się do nowych wymogów prawnych, co może wiązać się z koniecznością zmiany opakowań, systemów rozliczeniowych oraz strategii marketingowych. Firmy działające w e-commerce powinny przygotować się na te zmiany, aby zapewnić zgodność z nowymi przepisami oraz minimalizować potencjalny wpływ na ich działalność.

Zmiana stawek VAT

Od 2024 roku w sektorze e-commerce w Polsce nastąpią istotne zmiany w zakresie stawek VAT, które będą miały wpływ zarówno na przedsiębiorców, jak i konsumentów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 9 grudnia 2023 r., obniżone do 0% stawki VAT na podstawowe artykuły spożywcze zostaną przedłużone do 31 marca 2024 roku.

Minister rolnictwa: “Każde oszustwo sklepu będzie wykryte”Minister rolnictwa: “Każde oszustwo sklepu będzie wykryte”Monika Świetlińska

Do końca marca 2024 roku, stawka VAT na podstawowe artykuły spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż, będzie wynosić 0%. Jest to istotne dla e-commerce, szczególnie dla sklepów internetowych oferujących żywność, ponieważ niższa stawka VAT może przyciągnąć więcej klientów szukających oszczędności. 

Jednak, jeśli nie zostaną wprowadzone nowe regulacje przedłużające tę stawkę, od kwietnia 2024 roku stawki VAT na te artykuły wrócą do poziomu 5%. Firmy działające w e-commerce powinny być przygotowane na tę zmianę i dostosować swoje systemy rozliczeniowe oraz ceny produktów.

Do końca 2023 roku, obniżona do 0% stawka VAT będzie również stosowana do darowizn towarów i nieodpłatnych usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy. To oznacza, że przedsiębiorcy e-commerce, którzy angażują się w działania pomocowe, mogą korzystać z preferencyjnego opodatkowania. Należy jednak pamiętać, że jeśli nie zostaną wprowadzone nowe regulacje przedłużające tę stawkę, od 2024 roku darowizny na rzecz ofiar wojny w Ukrainie nie będą już korzystać ze stawki 0%.

Dla sektora e-commerce te zmiany oznaczają konieczność dostosowania strategii cenowej oraz systemów księgowych, a także analizy prawnej. Firmy muszą być świadome tych zmian i odpowiednio planować swoje działania, aby uniknąć niespodzianek w postaci kar za działania niezgodne z nowymi regulacjami.

Warto też mieć na uwadze, że zmiany te mogą wpłynąć na zachowania zakupowe konsumentów, szczególnie w kontekście artykułów spożywczych, co może wymagać od przedsiębiorców e-commerce przemyślanej strategii marketingowej i cenowej.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego, skorzystaj z profesjonalnej obsługi prawnej sklepu internetowego. 

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: