Firmy handlowe mają obowiązek rejestracji w BDO do 24 sierpnia 2023

W e-commerce szczególne znaczenie ma zarządzanie Baza Danych o Produktach i Opakowaniach (BDO). Od 2018 roku BDO przekształciła się w istotne narzędzie dla przedsiębiorców, pomagając monitorować obieg odpadów, produkty i ich opakowania. Dość często nowelizowane przepisy o odpadach wymagają, by przedsiębiorca był na bieżąco z aktualizacjami, np. z tą, że musi zarejestrować się w systemie BDO najpóźniej do 24 sierpnia. W jakim przypadku? Jak złożyć roczne sprawozdanie? Co grozi na niedopełnienie tego obowiązku?

Firmy handlowe mają obowiązek rejestracji w BDO do 24 sierpnia 2023
Monika Świetlińska 18 lipca 2023

Co musisz wiedzieć o BDO?

Na temat Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami na naszym blogu pisaliśmy już wielokrotnie. Od trzech lat wniosek o wpis do Rejestru — BDO składa się już tylko przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej https://bdo.mos.gov.pl/. Strona została stworzona i jest zarządzana przez Instytut Ochrony Środowiska — Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Klimatu.

BDO. Kiedy areszt, a kiedy kara do 1 mln zł?BDO. Kiedy areszt, a kiedy kara do 1 mln zł?Monika Świetlińska

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy czy osobą upoważnioną do reprezentowania podmiotu, zrozumienie, jak prawidłowo złożyć wniosek o wpis, aktualizację lub wykreślenie z rejestru, jest kluczowe dla utrzymania zgodności z regulacjami.

Dlaczego wpis do BDO jest tak istotny?

System BDO został stworzony, by ministerstwo i GIOŚ miały nadzór nad całym obiegiem wytwarzanych, produkowanych odpadów, co prowadzi do tego, iż ważnym elementem zintegrowanego systemu jest przeciwdziałanie nielegalnym procederom związanym z gospodarką odpadami.

Wartym podkreślenia jest, iż za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami można również otrzymać kary pieniężne, a nawet karę pozbawienia wolności. Stąd prawidłowa rejestracja w systemie BDO, wpis do rejestru BDO, zgłoszenie odpadów, transport odpadów, powinny być poprzedzone analizą, w tym analizą prawną.

Kary pieniężne w wysokości od 5 000 do 1 000 000 zł mogą być nałożone za nieumieszczenie numeru BDO na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością wymagającą wpisu do rejestru. Przewożenie odpadów bez odpowiedniego wpisu może natomiast skutkować nałożeniem kary od 2 000 do 10 000 zł. To dotyczy nawet sytuacji, w której transport jest realizowany zgodnie z przepisami, jak na przykład dostarczenie śmieci na właściwe składowisko odpadów. 

BDO. Zmiany 2022, o których musisz wiedzieć. Surowsze sankcje za błędy w ewidencjiBDO. Zmiany 2022, o których musisz wiedzieć. Surowsze sankcje za błędy w ewidencjiMonika Świetlińska

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Prowadzenie obrotu odpadami, które nie zostały potwierdzone w systemie BDO, jest uznawane za działanie niezgodne z prawem i podlega sankcjom. Dodatkowo, niewykonanie usługi transportu odpadów do miejsca przeznaczenia może wiązać się z grzywną w kwocie od 1 000 do 100 000 zł.

Aktualizacje regulacji BDO

Zmiany w przepisach o gospodarce odpadami wprowadzane są dość często. Ostatnio wprowadzono kolejny nowy obowiązek rejestracji w systemie BDO. Obowiązek ten dotyczy jednostek handlu detalicznego, hurtowego lub gastronomicznego, które oferują jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych, a także producentów takich produktów.

Ważne daty. Rozszerzenie obowiązku rejestracji w systemie BDO

Nowelizacje przepisów wymuszają na przedsiębiorcach czujność, zwłaszcza tych prowadzących działalność handlową, w tym e-commerce.

24 maja br. wprowadzono kolejny nowy obowiązek rejestracji w systemie BDO.

Dotyczy Cię on, jeśli między innymi:

  • prowadzisz jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub gastronomiczną, gdzie oferujesz kubki czy pojemniki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (do żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia) lub pakujesz napoje, żywność w te opakowania (w tym za pomocą urządzenia vendingowego),

  • wprowadzasz do obrotu (produkujesz lub przywozisz z zagranicy) produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (pojemniki na żywność, paczki i owijki, pojemniki na napoje o pojemności do 3 litrów, kubki na napoje, w tym pokrywki i wieczka, lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, chusteczki nawilżane, balony, wyroby tytoniowe z filtrami, oraz podpaski higieniczne, tampony i aplikatory do tamponów) lub narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne.

Czym jest Rejestr BDO i kto musi się do niego wpisać?Czym jest Rejestr BDO i kto musi się do niego wpisać?Anna Stępniewska

UWAGA! Wspomniana działalność nie może być prowadzona bez uzyskania rejestracji w systemie BDO. Obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru upływa 24 sierpnia 2023. 

Potrzebujesz wsparcia przy obsłudze BDO, w tym opieki prawnej? Pod opieką naszych ekspertów masz pewność, że Twoja firma spełnia wymogi w zakresie prowadzenia BDO i nie będą Ci grozić żadne kary. Ty zajmujesz się sprzedażą, bez spędzania godzin na nauce, jak prowadzić ewidencję, jak wyliczać opłaty produktowe, a tym bardziej jak przygotować roczne sprawozdanie. Nasi fachowcy, dla których BDO to codzienność, weźmie na siebie nie tylko ewidencję, ale także kontakt z urzędem marszałkowskim. Pilnują terminów i zobowiązań formalnych, jakie ma Twoja firma.

Polityka prywatności to ważny dokument

zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

Jeśli masz już wpis w rejestrze BDO, musisz złożyć wniosek aktualizacyjny. Jeżeli nie, do wspomnianego 24 sierpnia musisz zarejestrować się w rejestrze BDO poprzez stronę internetową rejestr-bdo.mos.gov.pl.

Terminy rocznych sprawozdań

Pamiętaj o terminach złożenia rocznych sprawozdań:

  1. Sprawozdanie składaj elektronicznie w systemie BDO do 15 marca za rok poprzedni.

  2. Pierwsze sprawozdanie złóż za 2023 rok od 24 maja do 31 grudnia 2023 roku (bez opłat), w terminie do 15 marca 2024 r.

  3. Jeśli wprowadzasz do obrotu narzędzia połowowe, zawierające tworzywa sztuczne, pierwsze sprawozdanie składasz za 2024 rok.

Obowiązek BDO. Jak odnaleźć się w nowych przepisach?Obowiązek BDO. Jak odnaleźć się w nowych przepisach?Monika Świetlińska

Kto składa sprawozdanie roczne w systemie BDO?

  1. Przedsiębiorca, który pobiera opłatę od klientów za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (kubki na napoje i pojemniki na żywność)  — sprawozdanie składasz na podstawie prowadzonej ewidencji o ilości nabytych i wydanych (odpłatnie i nieodpłatnie) w danym roku kalendarzowym produktów oraz podajesz wysokość należnej opłaty. Jeśli masz więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego, hurtowego lub jednostkę gastronomiczną prowadź ewidencję dla każdej z nich oddzielnie, ewidencje przechowuj przez 5 lat.

  2. Przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych — sprawozdanie składasz na podstawie ewidencji masy i/lub liczby wprowadzonych do obrotu w danym roku produktów, podajesz w nim też wysokości należnej opłaty, informacje o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych.

Adresatem elektronicznych sprawozdań w systemie BDO jest marszałek województwa:

  1. właściwy ze względu na miejsce pobrania opłaty dla jednostki handlu detalicznego lub hurtowego

  2. właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, który wprowadza do obrotu, organizacji, autoryzowanego przedstawiciela, producenta,

  3. mazowieckiego w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju. 

Pamiętaj, że BDO to narzędzie, które pomaga zarówno w ochronie środowiska, jak i w prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu. Dlatego warto zadbać o to, aby Twoje przedsiębiorstwo było zgodne z wymogami BDO, nie tylko dla uniknięcia konsekwencji prawnych, ale także dla ochrony środowiska i reputacji firmy.

Opłaty recyklingowe za torebki foliowe. Co zmieni się od 1 stycznia 2020?Opłaty recyklingowe za torebki foliowe. Co zmieni się od 1 stycznia 2020?Dorota Kraskowska

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby dodatkowego wsparcia, warto skonsultować się ze specjalistą w zakresie BDO. Ekspert może pomóc Ci zrozumieć, jakie obowiązki Cię dotyczą, jak prawidłowo wypełnić wymagane formularze i jak zarządzać swoimi danymi w systemie BDO. Pamiętaj, że zapewnienie zgodności z BDO to inwestycja w przyszłość Twojego biznesu.

Czy ten artykuł był przydatny?

Udostępnij: