Program łagodzenia kar pieniężnych. Czym jest leniency?

Jeśli przedsiębiorstwo, które brało udziału w przestępstwie kartelowym, przyzna się organom do popełnienia przestępstwa i będzie z nimi współpracowało w ramach programu leniency, może liczyć na złagodzenie kary. W tego prawa skorzystał ostatnio Kärcher, który przez ponad 20 lat sztucznie zawyżał ceny sprzedaży urządzeń i systemów czyszczących. Kara za to przestępstwo sięgnęłaby 26 mln zł. Na czym polega program łagodzenia kar? Kiedy można z niego skorzystać? 

Program łagodzenia kar pieniężnych. Czym jest leniency?
Monika Świetlińska 7 lutego 2023

Czym jest program leniency?

Leniency to program, który polega na udzielaniu amnestii lub zmniejszaniu kar pieniężnych dla przedsiębiorstw lub osób, które pierwsze zgłoszą się i dobrowolnie przyznały się do udziału w przestępstwie kartelowym. Celem programu jest zachęcanie przedsiębiorstw do przyłączenia się do współpracy z wymiarem sprawiedliwości w celu ujawnienia i zwalczania przestępstw kartelowych.

Za nieuczciwe i błędne oznaczanie cen grożą kary nawet do 10% obrotuZa nieuczciwe i błędne oznaczanie cen grożą kary nawet do 10% obrotuMonika Świetlińska

Kartele w Unii Europejskiej są nielegalne na mocy artykułu 101. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W Polsce zabrania ich art. 6 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Celem wprowadzenia programu leniency była pomoc w zwalczaniu przestępstw kartelowych i dedykowana przedsiębiorstwom, które pierwsze zgłoszą się i przyznają do udziału w przestępstwie. Było rezultatem zwiększonej działalności kartelowej w Europie i braku skutecznych narzędzi do walki z tą praktyką.

Wyjaśnijmy, że przestępstwem kartelowym (kartelem) jest działanie lub zachowanie kilku przedsiębiorstw lub osób, które w celu uzyskania korzyści ekonomicznych, próbują wpływać na rynek poprzez uzgodnienie cen, dzielenie się rynkiem, wspólne ustalanie polityki cenowej lub inne nielegalne działania w celu ograniczenia konkurencji. Przestępstwa kartelowe są zabronione przez prawo antymonopolowe na całym świecie, ponieważ mogą negatywnie wpływać na konsumentów poprzez podwyższanie cen i ograniczanie dostępności produktów lub usług.

Kto może skorzystać z programu łagodzenia kar pieniężnych?

Program leniency jest dostępny dla przedsiębiorstw i osób, które pierwsze zgłoszą się i przyznają się do udziału w przestępstwie kartelowym. W zależności od konkretnego programu, mogą to być różne podmioty — od małych i średnich przedsiębiorstw po duże korporacje.

Jeżeli szukasz wsparcia prawnego swojego e-biznesu

zapoznaj się z bogatymi pakietami usług jakie mogą sprostać Twoim oczekiwaniom

Aby skorzystać z programu, przedsiębiorstwo lub osoba musi przedstawić kompletne i wiarygodne informacje dotyczące przestępstwa kartelowego, w tym dowody i nazwiska innych uczestników. W zamian za współpracę, przedsiębiorstwo lub osoba może otrzymać znaczne zmniejszenie lub zwolnienie z kary pieniężnej.

Czy z leniency program może skorzystać sklep internetowy? 

Sklep internetowy może skorzystać z programu leniency, jeśli zostanie złapane na przestępstwie kartelowym. Sklep internetowy musi wtedy przedstawić kompletną i wiarygodną informację o przestępstwie kartelowym, w tym dowody i nazwiska innych uczestników, oraz zgodzić się na współpracę z organami ścigania w celu zwalczania przestępstwa kartelowego.

Płatne dostawy i zwroty. Jak e-commerce zareaguje na inflację?Płatne dostawy i zwroty. Jak e-commerce zareaguje na inflację?Monika Świetlińska

Tak właśnie zrobiła ostatnio marka Kärcher, którą prezes UOKiK ukarał kwotą 26 mln złotych właśnie za kartel. — Zmowa rozpoczęła się już pod koniec lat 90., co oznacza, że przez ponad 20 lat nie można było kupić w Polsce produktów popularnej marki Kärcher taniej niż po odgórnie narzuconych cenach. To bulwersująca sprawa przede wszystkim ze względu na okres trwania zmowy rynkowej. Porozumienie dotyczyło początkowo sklepów stacjonarnych, a następnie sprzedaży internetowej – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Przedsiębiorca przyznał się do złamania prawa i współpracował z UOKiK na etapie postępowania (później z tego zrezygnował). Przekazał również nieznane wcześniej informacje i dowody, m.in. dotyczące czasu trwania zmowy oraz produktów, których ceny były odgórnie narzucane.

Jak skorzystać z programu łagodzenia kar pieniężnych?

Aby skorzystać z programu leniency, przedsiębiorstwo lub osoba musi przedstawić kompletne i wiarygodne informacje dotyczące przestępstwa kartelowego, w tym dowody i nazwiska innych uczestników do organów nadzoru rynku lub organów ścigania odpowiedzialnych za zwalczanie przestępstw kartelowych (w przypadku Polski jest to UOKiK).

Polityka prywatności to ważny dokument

zobacz dlaczego i jak możemy pomóc

Należy pamiętać, że skorzystanie z programu leniency nie gwarantuje zwolnienia z kary, ale jedynie zwiększa szansę na uzyskanie znacznego zmniejszenia kary, w zamian za współpracę w śledztwie i ujawnienie nielegalnych działań.

Etapy zgłoszenia przedsiębiorstwa do progamu

Ogólnie proces składa się z następujących kroków:

Bądź ostrożny we współpracy z azjatyckimi platformami. Część 2Bądź ostrożny we współpracy z azjatyckimi platformami. Część 2Monika Świetlińska

  1. Przedstawienie wstępnego zgłoszenia: przedsiębiorstwo lub osoba przedstawia organom nadzoru rynku lub organom ścigania informacje dotyczące przestępstwa kartelowego, w tym dowody i nazwiska innych uczestników.
  2. Potwierdzenie zgłoszenia: organy nadzoru rynku lub organy ścigania potwierdzają otrzymanie zgłoszenia i rozpoczynają wstępną analizę informacji.
   1. Udzielenie statusu pierwszego zgłaszającego się: jeśli informacje przedstawione w zgłoszeniu są wystarczające i przedsiębiorstwo lub osoba jest pierwszą, która zgłosiła przestępstwo kartelowe, organy nadzoru rynku lub organy ścigania udzielają przedsiębiorstwu lub osobie statusu pierwszego zgłaszającego się.
    1. Współpraca w śledztwie: przedsiębiorstwo lub osoba współpracuje z organami nadzoru rynku lub organami ścigania w celu zwalczania przestępstwa kartelowego, udostępniając dodatkowe informacje i dowody.
     1. Decyzja o zmniejszeniu lub zwolnieniu z kary: po zakończeniu śledztwa, organy nadzoru rynku lub organy ścigania podejmują decyzję o ewentualnym zmniejszeniu lub zwolnieniu z kary pieniężnej dla przedsiębiorstwa lub osoby, które skorzystały z programu leniency.

     Zalety i wady programu leniency

     Przedsiębiorstwo, które jako pierwsze zgłasza się do organów nadzoru rynku lub organów ścigania i przedstawia pełne i wiarygodne informacje dotyczące przestępstwa kartelowego, może liczyć na znaczne złagodzenie kary lub nawet jej brak. Inne zalety to możliwość uniknięcia procesu sądowego i oszczędności na kosztach procesu, a także szybsze zakończenie postępowania.

     Wady programu leniency dla przedsiębiorstwa to przede wszystkim konieczność przedstawienia pełnej i wiarygodnej informacji dotyczącej przestępstwa kartelowego, co oznacza, że przedsiębiorstwo musi przyznać się do winy i współpracować z organami nadzoru rynku lub organami ścigania. Może to prowadzić do negatywnych konsekwencji, takich jak straty reputacji czy utrudnienia w dalszej działalności gospodarczej.

     Dyrektywa Omnibus. Zmiany od 1 stycznia 2023Dyrektywa Omnibus. Zmiany od 1 stycznia 2023Monika Świetlińska

     Czy przedsiębiorstwo może się wycofać z programu?

     Przedsiębiorstwo, które zgłosiło się do programu leniency, może się z niego wycofać. Jednak takie działanie będzie miało poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa.

     Po pierwsze, przedsiębiorstwo straci status pierwszego zgłaszającego, co oznacza, że traci możliwość uzyskania znaczniejszego zmniejszenia kary pieniężnej.

     Po drugie, organ nadzoru rynku lub organ ścigania może odmówić ponownego przyjęcia zgłoszenia, co oznacza, że przedsiębiorstwo nie będzie miało możliwości skorzystania z programu leniency w przyszłości.

     Po trzecie, przedsiębiorstwo może zostać objęte postępowaniem administracyjnym lub karnym, co oznacza, że grozi mu kara pieniężna lub inne sankcje.

     Warto również zauważyć, że przedsiębiorstwo, które zgłosiło się do programu leniency, ma obowiązek współpracować z organami nadzoru rynku lub organami ścigania, a wycofanie się z programu oznacza nie wywiązanie się z tego obowiązku.

     Czy ten artykuł był przydatny?

     Tagi: prawo
     Udostępnij: